Navigering

Dokument

 

 

Förstudie – virtuell ögonsjukvård44012014-01-21 10:38:56Personal i projektet – vilka resurser behöver avropas i dagsläget Rapport till Vinnova – inne 31 januari kartlägga nuvarande och önskvärda distansöverbryggande lösningar för basal 10https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/virtuellogonsjukvard/Projektknutna/ArbetsmaterialpptxFalsepptx154http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=PV%c3%a5rd19-9-37, PVård19-9-37Genomgång - projektmöte 1.pptx
kompetensbedömning vid operation41022018-11-19 08:22:36med stöd under alla/de flesta delmomenten Utför hela uppgiften med stöd under enstaka delmoment Kan utföra hela uppgiften självständigt Läkaren kan teoretiskt beskriva hur 17https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ststudierektorer/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5969http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP610-1784001259-68, ARBGRP610-1784001259-68Kompetensbedömning vid operation.pdf2021-12-10T00:00:00Z
2021 projektplan camilla keisu perc lungemboli31892021-06-03 18:22:58CAMILLA KEISU JUNI 2021 GÄLLIVARE SJUKHUS ST-LÄKARE RADIOLOGI 1 Kan PERC-regel utesluta lungemboli bland patienter med låg klinisk misstanke eller Wells score <2 32https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf9830http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-189, ARBGRP298-4-1892021 projektplan camilla keisu perc lungemboli.pdf2021-06-09T00:00:00Z
2020 projektplan ulrika liden covid1931652021-02-22 15:41:55Ulrika Lidén, ST-läkare, klinisk mikrobiologi, Sunderby sjukhus Handledare: Minna Ygge, Överläkare, klinisk mikrobiologi, Sunderby sjukhus I slutet av december 2019 började det 9https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf9832http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-193, ARBGRP298-4-1932020 projektplan ulrika liden covid19.pdf2021-06-09T00:00:00Z
2022 projektplan linn larsson könsbias levnadsvanor31692022-08-24 06:52:53Linn Larsson, ST-läkare allmänmedicin Vårdcentralen NorraHamn Linn.larsson@ptj.se Handledare: Lars Johansson Version: 2, 220607 Blir kvinnor och män tillfrågade om levnadsvanor i 14https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf11263http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-211, ARBGRP298-4-2112022 projektplan linn larsson könsbias levnadsvanor.pdf2022-08-24T00:00:00Z
Kunskapsbedömning vid rond41032018-10-17 08:19:24specialist- kompetens Kommentar: Undersökningsteknik Nivå motsv specialist- kompetens Kommentar: Klinisk bedömningsförmåga Nivå motsv specialist- kompetens Kommentar: Ber om hjälp 10https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ststudierektorer/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5968http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP610-1784001259-70, ARBGRP610-1784001259-70Kunskapsbedömning vid rond.pdf2021-12-10T00:00:00Z
Kort dokument32032022-02-03 08:45:12 Analysplan, dvs en skiss på hur du tänker dig att de kommande resultaten kan sammanställas, dvs tabeller, beräkningar, diagram  Använd gärna mallar för dokument (på en regiondator 22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vetenskapligkurs/InformerandepdfFalsepdf10494http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP240-5-88, ARBGRP240-5-88checklista_projektplan.pdf2022-02-02T23:00:00Z
Bedömning av a-delmål och b140982018-02-08 12:54:55Det är istället tänkt att ligga till grund för en diskussion mellan ST-läkare och handledare så att ST-läkaren ska få feedback på a-delmålen och delmål b1 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ststudierektorer/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10025http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP610-1784001259-37, ARBGRP610-1784001259-37Bedömning av a-delmål och b1.pdf2021-08-09T00:00:00Z
2021 projektplan sofia niska infantil spasm31822021-06-09 05:54:13Sofia Niska Yonas Berhan Projektplan ST-läkare PhD, överläkare 2021-06-03 Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicin Sunderby sjukhus 553https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf9824http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-183, ARBGRP298-4-1832021 projektplan sofia niska infantil spasm.pdf2021-06-09T00:00:00Z
2020 projektplan daniel wallgren smärtlindring bröstcancer30262021-08-16 15:07:06Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland svenska kvinnor (9225 fall 2019), varav 181 fall i Norrbotten Man tar också en så kallad portvaktskörtel (Sentinal node, SN 78https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf10078http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-201, ARBGRP298-4-2012020 projektplan daniel wallgren smärtlindring bröstcancer.pdf2021-09-01T00:00:00Z
2021 projektplan elisabeth brandsvoll sömnläkemedel31902021-08-16 12:30:10Handledare: Tomas Wennberg, specialist i psykiatri och beroendemedicin Sömnbesvär är et vanligt hälsoproblem i Sverige Enligt en svensk studie från 2008 uppgav 24 % av den vuxna 79https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf10076http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-205, ARBGRP298-4-2052021 projektplan elisabeth brandsvoll sömnläkemedel.pdf2021-09-01T00:00:00Z
Forskningsmetodik för tandhygienister26822021-06-15 08:50:39Informerande dokument | Utbildning Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgutv-4-588 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 6https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9896http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-588, lgutv-4-588Schema Forskningsmetodik för tandhygienister.pdf2021-06-14T22:00:00Z
2021 projektplan jens johansson öppna bett31762021-06-09 06:04:45Handledare: Josef Sunna Övertandläkare i ortodonti; Tandregleringen Gällivare, Mats Larsson; Övertandläkare i ortodonti; Privat sektor, Angelika Lantto Odont.dr, Övertandläkare i 49https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf9828http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-187, ARBGRP298-4-1872021 projektplan jens johansson öppna bett.pdf2021-06-09T00:00:00Z
Schema vetenskaplig kurs ht 202262962022-10-13 13:15:07Information ARBGRP240-5-90 4.0 Schema vetenskaplig kurs ht 2022 Introduktion och presentation av kurs och upplägg Etik, etikprövning, uttag av journaluppgifter för forskning 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vetenskapligkurs/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf11132http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP240-5-90, ARBGRP240-5-90Schema vetenskaplig kurs ht 2022.pdf2022-10-12T22:00:00Z
Läkarnas specialiseringstjänstgöring60462021-02-23 06:47:09Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 Målbeskrivningar 2021 Publikationen kan även laddas ner från Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats 26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/osrnorrbotten/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10617http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP879-1076626905-91, ARBGRP879-1076626905-91Målbeskrivningar HSLF-FS 2021.pdf2022-03-02T00:00:00Z2022-03-02T00:00:00Z
2021 johan bergman hiatusbråck31862022-01-13 11:01:54Sunderby sjukhus Handledare: Marcus Sundén Student: Johan Bergman Operation av hiatusbråck med eller utan bråcksäcksdissektion - risk för komplikationer och recidiv Bakgrund 439https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf10484http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-208, ARBGRP298-4-2082021 johan bergman hiatusbråck.pdf2022-01-17T00:00:00Z
Checklista - Medåkning på ambulanshelikoptern, Region Norrbotten, för ST-läkare i anestesi och intensivvård69482023-09-07 09:15:05Styrande rutindokument | Checklista Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Sjuktransporter Helikopter ARBGRP913-1385660068-28 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD 14https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ambulanshelikopter/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8604http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP913-1385660068-28, ARBGRP913-1385660068-28Checklista - Medåkning på ambulanshelikoptern, Region Norrbotten, för ST-läkare i anestesi och intensivvård.pdf2023-09-06T22:00:00Z2023-09-06T22:00:00Z
Genomförande av specialiseringstjänstgöring i kardiologi inom VO Hjärtsjukvård, Sunderby sjukhus63252022-09-14 08:35:22Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION KC Hjärtsjukvård nsintmedsy-4-205 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8092http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsintmedsy-4-205, nsintmedsy-4-205Genomförande av specialiseringstjänstgöring inom KC hjärtsjukvård, Sunderby sjukhus.pdf2022-09-13T22:00:00Z2022-09-13T22:00:00Z
Rekommendationer för lagring av forskningsdata26802021-06-15 08:50:40 Informerande dokument | Information Sida 1 (5) PUBLICERINGSDATUM 2021-06-15 DOKUMENT-ID LGUTV-4-530 VERSION 1.0 ANSVARIG Robert Lundqvist Rekommendationer för lagring av 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9898http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-530, lgutv-4-530Rekommendationer för lagring av forskningsdata.pdf2021-06-14T22:00:00Z
Tidningsklubben19172022-11-29 13:35:20Skannade Ophthalmology artiklar av intresse för anställda inom ögonsjukvård NLL Per Pohjanen, Överläkare, Studierektor 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/InformerandepdfFalsepdf7400http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=opogon-4-59, opogon-4-591310 Information från läkemedelsverket Årgång 24 nummer 5.pdf2022-11-28T23:00:00Z
2020 projektplan madelen stillborg eradikering mrsa31582021-02-22 15:29:10: utvärdering av effektiviteten enligt behandlingsriktlinjer i Region Norrbotten Författare: Madelen Stillborg, ST-läkare Infektionskliniken Sunderby Sjukhus 109https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf9834http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-194, ARBGRP298-4-1942020 projektplan madelen stillborg eradikering mrsa.pdf2021-06-09T00:00:00Z
Välkomstbrev för medåkare på ambulanshelikoptern, ST-läkare i anestesi- och intensivvård37682023-09-07 09:10:03Informerande dokument | Utbildning Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Sjuktransporter Helikopter ARBGRP913-1385660068-29 4.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 61https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ambulanshelikopter/InformerandepdfFalsepdf8603http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP913-1385660068-29, ARBGRP913-1385660068-29Välkomstbrev för medåkare på ambulanshelikoptern, ST-läkare i anestesi- och intensivvård.pdf2023-09-06T22:00:00Z
Dokumentation i VAS53382022-03-14 13:20:34Arbetsdokument | Arbetsdokument Sida 1 (8) ANSVARIG DOKUMENT-ID VERSION Minna Martinviita tvsttv-987870652-176 1.0 Dokumentation i VAS  Logga in som Sjuksköterska öppen och 28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-tv-bas-sttv/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf10651http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=tvsttv-987870652-176, tvsttv-987870652-176Dokumentation i VAS.pdf2022-03-13T23:00:00Z
Medåkning på ambulanshelikoptern, Region Norrbotten, för ST-läkare i anestesi och intensivvård69692023-09-07 09:15:03Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Sjuktransporter Helikopter ARBGRP913-1385660068-27 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ambulanshelikopter/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8599http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP913-1385660068-27, ARBGRP913-1385660068-27Medåkning på ambulanshelikoptern, Region Norrbotten, för ST-läkare i anestesi och intensivvård.pdf2023-09-06T22:00:00Z2023-09-06T22:00:00Z
Specialiseringstjänstgöring i Barn- och ungdomsmedicin, version kust52072023-04-21 08:35:02Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (6) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Barnsjukvård länsklinik; Barnsjukvård länsklinik; Barnsjukvård länsklinik 65https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/dokumentstrukturbarnsjukvardennll/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4417http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP423-953027539-44, ARBGRP423-953027539-44Specialiseringstjänstgöring i Barn- och ungdomsmedicin, version kust.pdf2023-04-20T22:00:00Z2023-04-20T22:00:00Z
2021 projektplan emil wendel hansen klozapin konc31912021-06-09 06:22:08Emil Wendel-Hansen (ST-läkare, Psykiatrin Gällivare/Kiruna) Handledare: Anna-Karin Hamberg, apotekare, PhD och Pär Hallberg En deskriptiv studie av kvalitén på laboratorieremisser 324https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf9829http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-188, ARBGRP298-4-1882021 projektplan emil wendel hansen klozapin konc.pdf2021-06-09T00:00:00Z
Schema vetenskaplig kurs vt 202431752024-01-16 08:40:02Information ARBGRP240-5-95 1.0 Schema vetenskaplig kurs vt 2024 Introduktion och presentation av kurs och upplägg Etik, etikprövning, uttag av journaluppgifter för forskning 24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vetenskapligkurs/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf14648http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP240-5-95, ARBGRP240-5-95Schema vetenskaplig kurs vt 2024.pdf2024-01-15T23:00:00Z
Vetenskaplig kurs för läkares och tandläkares specialisttjänstgöring – kursplan62902022-11-08 09:35:41 Styrande dokument Måldokument | Plan Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET REGION NORRBOTTEN DOKUMENT-ID ARBGRP240-5-66 VERSION 5.0 GODKÄNT DATUM 2022-11-08 ANSVARIG 32https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vetenskapligkurs/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf3470http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP240-5-66, ARBGRP240-5-66Kursplan vetenskaplig kurs ST.pdf2022-11-07T23:00:00Z2022-11-07T23:00:00Z
Genomförande av specialiseringstjänstgöring inom klinisk fysiologi, Sunderby sjukhus63262022-08-31 06:55:20Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION KC Hjärtsjukvård nsintmedsy-4-221 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 31https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8348http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsintmedsy-4-221, nsintmedsy-4-221Genomförande av specialiseringstjänstgöring inom klinisk fysiologi, Sunderby sjukhus.pdf2022-08-30T22:00:00Z2022-08-30T22:00:00Z
2011_kurs1_projektplan_nefrotiskt syndrom_wolfgang_sperker102222014-12-09 09:41:27Version 5, 2011-11-07 Sida 1 Incidens, orsaker (och behandling) av nefrotiskt syndrom i Norrbotten Projektplan för Wolfgang Sperker, ST-läkare, medicinklinik Sunderby sjukhus 41https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/projektplanerochrapprtervetenskapligkursst/InformerandepdfFalsepdf12198http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP298-4-52, ARBGRP298-4-522011_kurs1_projektplan_nefrotiskt syndrom_wolfgang_sperker.pdf2023-02-06T00:00:00Z

Söker efter resultat...