Navigering

Dokument

 

 

HÖK Gastroskopi vid magsäckssymtom117132023-10-10 14:55:02 REVIDERING PÅGÅR 231010 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Mage och tarm Bengt Sundbaum, Anna Eriksson, Rares Sculeanu, Roger Brännström Anna Beck 1 av 2 Dokumenttyp 755https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2141http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3643, VARD-5-3643HÖK Gastroskopi vid magsäckssymtom.pdf2023-10-09T22:00:00Z2023-10-09T22:00:00Z
Checklista över dietistens roll gastric bypass patienter115352022-10-25 11:26:00 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Övre gastrointestinal kirurgi Roger Brännström Marcus Sundén 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 31https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5785http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2766, VARD-5-2766Checklista över dietistens roll gastric bypass patienter.pdf2022-10-24T22:00:00Z2022-10-24T22:00:00Z
Checklista för vid besök 12 månader efter operation113392022-05-20 06:30:18 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Övre gastrointestinal kirurgi Michael Dahlberg Marcus Sundén 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 38https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5815http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2764, VARD-5-2764Checklista för obesitaspatienter vid besök 12 månader efter operation.pdf2018-11-11T23:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Checklista för obesitaspatienter vid telefonkontakt 1 månad efter operation113412022-05-20 06:35:35 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Övre gastrointestinal kirurgi Michael Dahlberg Marcus Sundén 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 25https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5824http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2755, VARD-5-2755Checklista för obesitaspatienter vid telefonkontakt 1 månad efter operation.pdf2018-11-22T23:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
id gruppträff113432022-10-25 10:55:59 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Övre gastrointestinal kirurgi Roger Brännström Marcus Sundén 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 30https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5787http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2753, VARD-5-2753Checklista obesitaspatient vid gruppträff.pdf2022-10-24T22:00:00Z2022-10-24T22:00:00Z
Preoperativ inskrivning av planerade kirurg- och urologpatienter, Gällivare Sjukhus99592022-02-15 06:25:56 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Preoperativ process Torbjörn Espling Gunnar Nordqvist 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version  Prover är tagna inom 3 månader 72https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2229http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-236, VARD-5-236Preoperativ inskrivning av planerade kirurg.pdf2022-02-14T23:00:00Z2022-02-14T23:00:00Z
Intraosseös infart. IVAK Piteå97062022-10-04 09:35:34 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Trauma Elise Landenstad Elise Landenstad 1 av 6 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Rutinen syftar till att säkerställa en säker 55https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5986http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2493, VARD-5-2493Intraosseös infart. IVAK Piteå.pdf2022-10-03T22:00:00Z2022-10-03T22:00:00Z
HÖK Obesitaskirurgi77572023-08-22 08:00:03 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Processgemensamma rutiner kirurgi Michael Dahlberg, Francisco Barca Rellan, Krister Berglund Anna Beck 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id 413https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf1620http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2637, VARD-5-2637HÖK Obesitaskirurgi.pdf2023-08-21T22:00:00Z2023-08-21T22:00:00Z
Hälsosamma förändringar efter obesitaskirurgi96582022-12-15 07:20:59Vid frågor, kontakta Länsdietistenheten Region Norrbotten www.1177.se/e-tjänster eller Telefon: 010-452 63 63 För att må bra efter operation är det viktigt att fortsätta göra 61https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2233http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3685, VARD-5-3685Länsdietistenheten Hälsosamma förändringar efter obesitaskirurgi.pdf2022-12-15T00:00:00Z2022-12-15T00:00:00Z
Länsdietistenheten Recept och måltidsförslag efter obesitaskirurgi95382022-12-15 07:35:58Vid frågor, kontakta Länsdietistenheten Region Norrbotten www.1177.se/e-tjänster eller Telefon: 010-452 63 63 Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål Ca 4 portioner á 1,5 dl 167https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2223http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3712, VARD-5-3712Länsdietistenheten Recept och måltidsförslag efter obesitaskirurgi.pdf2022-12-15T00:00:00Z2022-12-15T00:00:00Z
Robotassisterad RESEKTION AV NJURE. NEFRECTOMI. Arbetsrutin Sunderby Sjukhus KAD 01; KAC 0170822024-04-03 08:05:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (6) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Operationsavdelningen Sunderby sjukhus VARD-5-11997, 2.0 Njur- och urinvägssjukdomar 3https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6507http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11997, VARD-5-11997Robotassisterad Resektion av Njure. Nefrectomi Arbetsrutin Sunderby Sjukhus.pdf2024-04-02T22:00:00Z2024-04-02T22:00:00Z
Appendicit hos barn115192023-03-15 12:35:01 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Barnkirurgi Michael Dahlberg Sara Björn 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Drabbar ca 8% av befolkningen med 160https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2536http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4455, VARD-5-4455Appendicit hos barn.pdf2020-11-16T23:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Checklista för GBP årskontroll113372022-12-05 09:35:47 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Övre gastrointestinal kirurgi Roger Brännström Marcus Sundén 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 37https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5789http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2770, VARD-5-2770Checklista för GBP årskontroll.pdf2022-12-04T23:00:00Z2022-12-04T23:00:00Z
Checklista vid kallelse till operation av obesitaspatienter115362022-11-10 10:35:06 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Övre gastrointestinal kirurgi Roger Brännström Marcus Sundén 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 30https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5786http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2754, VARD-5-2754Checklista vid kallelse till operation av obesitaspatienter.pdf2022-11-09T23:00:00Z2022-11-09T23:00:00Z
Länsdietistenheten Mellanmål och kvällsmål efter obesitaskirurgi95342022-12-15 07:31:01Vid frågor, kontakta Länsdietistenheten Region Norrbotten www.1177.se/e-tjänster eller Telefon: 010-452 63 63  Alltid äta två mellanmål och ett kvällsmål varje dag 44https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2232http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3684, VARD-5-3684Länsdietistenheten Mellanmål och kvällsmål efter obesitaskirurgi.pdf2022-12-15T00:00:00Z2022-12-15T00:00:00Z
Information vid 1 års besök efter gastric bypass operation95822022-10-25 11:01:04 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Övre gastrointestinal kirurgi Marcus Sundén Marcus Sundén 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Du är nu opererad med en 26https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4162http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2779, VARD-5-2779Information vid 1 års besök efter gastric bypass operation.pdf2022-10-24T22:00:00Z2022-10-24T22:00:00Z
Information till dig som fått en nutritionskateter så kallad ankar-PEG119862022-11-09 13:26:10Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Anlagd vid operativt ingrepp/eller i befintlig kanal till magsäcken Ballong kuffad med sterilt vatten ml Hjälper inte det, spruta in 5 87https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4105http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7371, VARD-5-7371PEG - Information till dig som fått en nutritionskateter så kallad ankar-PEG.pdf2022-11-08T23:00:00Z2022-11-08T23:00:00Z
Checklista för GBP månadskontroll113382022-12-05 10:50:47 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Övre gastrointestinal kirurgi Roger Brännström Marcus Sundén 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version - i regel 5 – 10 kg på 6 29https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5816http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2767, VARD-5-2767Checklista för GBP månadskontroll.pdf2022-12-04T23:00:00Z2022-12-04T23:00:00Z
Checklista för obesitaspatienter vid preoperativa besöket113402022-11-10 10:25:07 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Övre gastrointestinal kirurgi Roger Brännström Marcus Sundén 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 37https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5788http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2752, VARD-5-2752Checklista för obesitaspatienter vid preoperativa besöket.pdf2022-11-09T23:00:00Z2022-11-09T23:00:00Z

Söker efter resultat...