Navigering

Dokument

 

 

Kirurgklinikens Information efter operation av malignt melanom1978122019-05-09 14:20:36https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf1582http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2664, VARD-5-2664Information efter operation av malignt melanom.pdf2019-05-08T22:00:00Z2019-05-08T22:00:00Z
Information vid 1 års besök efter gastric bypass operation1989502021-10-12 11:40:17https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4162http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2779, VARD-5-2779Information vid 1 års besök efter gastric bypass operation.pdf2019-08-21T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
Information om medverkan i kvalitetsregister1990102019-02-27 08:25:28https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4386http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2191, VARD-5-2191Kvalitetsregister patientinformation om medverkan.pdf2019-02-26T23:00:00Z2019-02-26T23:00:00Z
NLL1990182021-04-30 10:36:00https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2233http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3685, VARD-5-3685Länsdietistenheten Hälsosamma förändringar efter fetmakirurgi.pdf2021-04-30T00:00:00Z2021-04-30T00:00:00Z
Blodprovtagning endoskopipatienter1986672019-02-28 12:21:063https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3666http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2355, VARD-5-2355Blodprovstagning för endoskopipatienter.pdf2019-02-27T23:00:00Z2019-02-27T23:00:00Z
HÖK Obesitaskirurgi1978032021-02-02 18:00:37609https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf1620http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2637, VARD-5-2637HÖK Obesitaskirurgi.pdf2021-02-01T23:00:00Z2021-02-01T23:00:00Z
Intraosseös infart. IVAK Piteå1989742019-06-24 08:50:2576https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1728http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2493, VARD-5-2493Intraosseös infart. IVAK Piteå.pdf2019-06-23T22:00:00Z2019-06-23T22:00:00Z
NLL1990292021-04-30 11:51:0422https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2232http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3684, VARD-5-3684Länsdietistenheten Mellanmål och kvällsmål efter fetmakirurgi.pdf2021-04-30T00:00:00Z2021-04-30T00:00:00Z
NLL1990332021-12-30 10:06:0029184https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2223http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3712, VARD-5-3712Länsdietistenheten Recept och måltidsförslag efter fetmakirurgi.pdf2021-12-30T00:00:00Z2021-12-30T00:00:00Z
Preoperativ inskrivning av planerade kirurg- och urologpatienter, Gällivare Sjukhus1992222020-10-12 20:55:3146https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2229http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-236, VARD-5-236Preoperativ inskrivning av planerade kirurg.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
Appendicit hos barn1995252020-11-17 11:55:11264https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2536http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4455, VARD-5-4455Appendicit hos barn.pdf2020-11-16T23:00:00Z2020-11-16T23:00:00Z
HÖK Gastroskopi vid magsäckssymtom1998192021-10-11 15:45:22927https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2141http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3643, VARD-5-3643HÖK Gastroskopi vid magsäckssymtom.pdf2021-10-10T22:00:00Z2021-10-10T22:00:00Z
Information till dig som ska opereras för navelbråck2000672019-02-28 12:21:091705https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4394http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4529, VARD-5-4529Operation av navelbråck patientinformation.pdf2019-02-27T23:00:00Z2019-02-27T23:00:00Z
Information till dig som fått en nutritionskateter så kallad ankar-PEG2001182020-10-11 22:16:0414https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4105http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7371, VARD-5-7371PEG - Information till dig som fått en nutritionskateter så kallad ankar-PEG.pdf2018-11-05T23:00:00Z2020-10-10T22:00:00Z

Söker efter resultat...