Navigering

Dokument

 

 

Slyngning av hemorrojder77932022-05-08 17:10:48 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Torbjörn Espling Martin Sundelöf 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Slangen kopplas till sugen som ställs på https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5779http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5360, VARD-5-5360Slyngning av hemorrojder.pdf2022-05-07T22:00:00Z2022-05-07T22:00:00Z
Prostatabiopsier78542022-12-13 09:25:40Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Undersökningen görs med en ultraljudsstav via ändtarmen för att bedöma prostatans storlek och utseende Denna analys kan ta upp till https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5299http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10009, VARD-5-10009Prostatabiopsier.pdf2022-12-12T23:00:00Z2022-12-12T23:00:00Z
Gastroskopi vid Gällivare sjukhus79342020-11-23 13:00:28Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Medicin- Rehabilitering Gällivare sjukhus VARD-5-9861, 2.0 [Process] GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5323http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9861, VARD-5-9861Gastroskopi vid Gällivare sjukhus.pdf2020-11-22T23:00:00Z2020-11-22T23:00:00Z
Koloskopi vid Gällivare sjukhus79602020-12-18 11:20:48Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Endoskopimottagningen Gällivare sjukhus VARD-5-10058, 1.0 [Process] GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5354http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10058, VARD-5-10058Koloskopi vid Gällivare sjukhus.pdf2020-12-17T23:00:00Z2020-12-17T23:00:00Z
Öppen Adenomenukleation- Arbetsrutin AnOpIVA79652022-10-19 11:00:49Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Operationsavdelningen Sunderby sjukhus VARD-5-10834, 3.0 [Process] GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5748http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10834, VARD-5-10834Öppen Adenomenukleation- Arbetsrutin AnOPIVA.pdf2022-10-18T22:00:00Z2022-10-18T22:00:00Z
Stansbiopsi av Huden 79812022-05-08 16:10:48 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Torbjörn Espling Martin Sundelöf 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version PAD-remiss upplagd i VAS sänds för PAD https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5778http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5361, VARD-5-5361Stansbiopsi av Huden Gemensam mottagning kirurgi Gällivare sjukhus.pdf2022-05-07T22:00:00Z2022-05-07T22:00:00Z
Sterilisering av män79922021-01-21 15:25:54 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Michael Dahlberg Roger Brännström 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Vem får steriliseras och hur går det till https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf3647http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5083, VARD-5-5083Uro - Sterilisering av män.pdf2021-01-20T23:00:00Z2021-01-20T23:00:00Z
Vasektomi79932020-12-17 16:05:50Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Urologi länsklinik VARD-5-7216, 2.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf3668http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7216, VARD-5-7216Uro - vasektomi.pdf2020-12-16T23:00:00Z2020-12-16T23:00:00Z
Information till dig som ska genomgå en operation av vattenbråck (hydrocele)79982021-10-25 09:10:35 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Urologi övrigt Michael Dahlberg Roger Brännström 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Alla små blodkärl som öppnas stillas https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf3163http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5079, VARD-5-5079Uro - Information till dig som ska genomgå en operation av vattenbråck, sädesledarbråck (hydrocele, spermatocele).pdf2021-10-24T22:00:00Z2021-10-24T22:00:00Z
SVF Tjocktarms- och ändtarmscancer, Bild- och Funktionsmedicinsk utredning82972020-01-30 12:10:43Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Bild- och funktionsmed Länsklinik; Allmänkirurgi länsklinik VARD-5-5939, 3.0 Mage och tarm https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf3819http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5939, VARD-5-5939SVF Tjocktarms- och ändtarmscancer, Bild och Funktionsmedicinsk utredning.pdf2020-01-29T23:00:00Z2020-01-29T23:00:00Z
Bröstcancer - behandlingsöversikt83882021-03-15 07:36:06Inga ytterligare ytterl ≥1 Inga ytterligare ytterl ≥1 risk Docetaxel x 3 (FEC 75 x 6 Docetaxel x 3 Herceptin om AI →TAM (om ER positiv TAM (premenop, ev Zoladex 2 år https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1098http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-592, CAREINVSOM-3-592Bröstcancer - behandlingsöversikt.pdf2019-04-08T00:00:00Z2021-03-15T00:00:00Z
HÖK Hemorrojder86322023-01-26 12:25:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Division Nära; Allmänkirurgi länsklinik VARD-5-6571, 3.0 Nedre gastrointestinal kirurgi https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3421http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6571, VARD-5-6571HÖK hemorrojder.pdf2021-12-06T23:00:00Z2023-01-25T23:00:00Z
Patientinformation om medverkan i kvalitetsregister Bråck87402021-03-08 06:55:04 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Allmän kirurgi Michael Dahlberg Jonatan Palmgren 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version För att utveckla och säkra vårdens https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4398http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-786, CAREINVSOM-3-786Kvalitetsregister Bråck patientinformation om medverkan.pdf2019-03-25T23:00:00Z2021-03-07T23:00:00Z
HÖK ang utredning av tjocktarmssymtom inkluderande Standardiserat vårdförlopp88262022-11-22 07:50:06 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Nedre gastrointestinal kirurgi Jana Svobodova, Håkan Blom, Michael Dahlberg, Krister Berglund Anna Beck 1 av 4 Dokumenttyp Dokument-Id https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2826http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5027, VARD-5-5027HÖK ang utredning av tjocktarmssymtom inkluderande Standardiserat vårdförlopp SVF.pdf2022-11-21T23:00:00Z2022-11-21T23:00:00Z
Till dig som ska genomgå guldinlägg i prostata inför strålbehandling89332022-02-10 07:00:35 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Urologi övrigt Michael Dahlberg Jonatan Palmgren 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Ibland ges recept på tabletter efter https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3161http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5075, VARD-5-5075Uro - Till dig som ska genomgå guldinlägg i prostata inför strålbehandling.pdf2022-02-09T23:00:00Z2022-02-09T23:00:00Z
Rutin för UVI hos vuxna kvinnor89882020-10-06 07:05:31 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Njur och urinvägssjukdomar Joakim Bunne Anna Beck 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Om något JA ovan - ta urinodling https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5199http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4810, VARD-5-4810Rutin för UVI hos vuxna kvinnor.pdf2020-10-05T22:00:00Z2020-10-05T22:00:00Z
Patientinformation om din medverkan i Kvalitetsregister för Obesitas90812022-03-30 14:35:39För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill den här enheten rapportera uppgifter om dig till ett eller flera Nationella kvalitetsregister Om du inte vill att vi rapporterar https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf810http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-780, CAREINVSOM-3-780Patientinformation om din medverkan i Kvalitetsregister för Obesitas.pdf2022-03-29T22:00:00Z2022-03-29T22:00:00Z
Patientinformation om medverkan i kvalitetsregister90842022-04-25 08:20:55För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill den här enheten rapportera uppgifter om dig till ett eller flera Nationella kvalitetsregister Om du inte vill att vi rapporterar https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3565http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-758, CAREINVSOM-3-758Patientinformation om medverkan i kvalitetsregister Bröstcancer.pdf2022-04-24T22:00:00Z2022-04-24T22:00:00Z
Sårvårdsinformation IVAK PÄS91772022-05-16 06:40:04 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Akut kirurgi; Allmän kirurgi; Sjukdomsförebyggande metoder; Hudsjukdomar Magnus Tufvesson Catarina Lysell Bergström 1 av 1 Dokumenttyp https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5792http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2472, VARD-5-2472Sårvårdsinformation IVAK PÄS.pdf2022-05-15T22:00:00Z2022-05-15T22:00:00Z
Buffrad lokalanestesi93822010-12-04 17:40:04Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Styrdokument Barnmedicin Gällivare Sjukhus Buffrad lokalanestesi Datum 2010-12-03 Antal sidor 1 Ersätter https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5992http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3004, VARD-5-3004Buffrad lokalanestesi.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
HÖK för bråckbandsbehandling vid ljumskbråck96212022-02-22 10:55:40Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Allmänkirurgi länsklinik; Region Norrbotten VARD-5-6899, 7.0 Processgemensamma rutiner https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3669http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6899, VARD-5-6899HÖK för bråckbandsbehandling vid ljumskbråck.pdf2019-06-09T22:00:00Z2022-02-21T23:00:00Z
Rutin för blåsövervakning99212020-10-12 14:35:33 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Prevention/Profylax Torbjörn Espling Ola Wulf 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version  avflödeshinder t ex på grund av https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2592http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2759, VARD-5-2759Rutin för blåsövervakning.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z

Söker efter resultat...