Navigering

Dokument

 

 

Checklista för remiss till thoraxkirurgen, NUS från Region Norrbotten, VO hjärtsjukvård.32512022-12-27 16:50:53Till dig som dikterar: Om det finns en aktuell mottagningsanteckning kan du hänvisa till den i inskrivningsanteckning och enbart komplettera med det som hänt sedan https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5929http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-66, nskchjart-4-66Checklista för remittering till thoraxkirurgen, NUS från Region Norrbotten, VO hjärtsjukvård.pdf2022-12-26T23:00:00Z

Söker efter resultat...