Navigering

Dokument

 

 

Arbetsterapeutens arbetsuppgifter inom Ortopedi71512022-09-26 12:45:55Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-249 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD 96https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9027http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-249, nsarbsy-4-249Arbetsterapeutens arbetsuppgifter inom Ortopedi.pdf2022-09-25T22:00:00Z2022-09-25T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder vid protesförsörjning efter benamputation102142023-02-03 14:00:02Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-219 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf12192http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-219, nsarbsy-4-219Arbetsterapeutiska åtgärder vid protesförsörjning efter ben amputation.pdf2023-02-02T23:00:00Z2023-02-02T23:00:00Z
Acromioplastik - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus76062022-11-14 09:25:08Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7415, 5.0 Perioperativ process 30https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4025http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7415, VARD-5-7415Acromioplastik - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-11-13T23:00:00Z2022-11-13T23:00:00Z
Knäoperation, revision - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77742022-11-14 09:30:11Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7243, 4.0 Perioperativ process 24https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4022http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7243, VARD-5-7243Knäoperation, revision - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-11-13T23:00:00Z2022-11-13T23:00:00Z
Korsbandsrekonstruktion fysioterapeutisk rutin95332021-03-19 12:30:21Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Ortopedi länsklinik VARD-5-10262, 1.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 16https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5443http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10262, VARD-5-10262Korsbandsrekonstruktion fysioterapeutisk rutin.pdf2021-03-18T23:00:00Z2021-03-18T23:00:00Z
ORTOPED KLINIKEN GÄLLIVARE98512022-11-01 09:20:55Ortoped kliniken Gällivare sjukhus avd 6, Maria Isaksson-Mettävainio om annat - ange vad och vilken behandling Vid omläggning t o m 5 dagar postoperativt gäller steril rutin 31https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2228http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2906, VARD-5-2906Remiss-utskr-medd distr-sköterska ledprotesop ort Gällivare sjh JM.pdf2022-03-14T00:00:00Z2022-11-01T00:00:00Z
Handkirurgi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77522022-11-14 09:30:11Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7230, 4.0 Perioperativ process 27https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4017http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7230, VARD-5-7230Handkirurgi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-11-13T23:00:00Z2022-11-13T23:00:00Z
Karpaltunnel - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77672022-10-10 10:45:53Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Länsklinik VARD-5-7229, 3.0 Perioperativ process 9https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4243http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7229, VARD-5-7229Karpaltunnel - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-10-09T22:00:00Z2022-10-09T22:00:00Z
Quadricepsruptur - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77892022-09-12 08:45:56Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7407, 3.0 Perioperativ process 12https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4240http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7407, VARD-5-7407Quadricepsruptur - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-09-11T22:00:00Z2022-09-11T22:00:00Z
Stabilitetstest - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77972022-09-12 08:40:48Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7414, 3.0 Perioperativ process 5https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4238http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7414, VARD-5-7414Stabilitetstest - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-09-11T22:00:00Z2022-09-11T22:00:00Z
Korsband - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus79622022-09-12 08:45:56Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7245, 3.0 Perioperativ process 7https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4241http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7245, VARD-5-7245Korsband - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-09-11T22:00:00Z2022-09-11T22:00:00Z
Bildbeskrivning av Barton, Chauffeurs och Die punschfrakturer115322022-05-20 06:30:02 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Hand, underarm Anders Sundelin Peter Wagnsjö 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 8https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5817http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-649, CAREINVSOM-3-649Bildbeskrivning av Barton, Chauffeurs och Die punschfrakturer.pdf2019-03-26T23:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Till dig som ska operera bort skruvar, plattor, spikar eller stift (extraktion av osteosyntesmaterial)79192023-07-31 05:45:02 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Armbåge; Axel; Fot/underben; Höft/bäcken; Knä; Hand/underarm Carina Klippmark Gunnar Pettersson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt 5409https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4410http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2468, VARD-5-2468Till dig som ska operera bort skruvar.pdf2023-07-30T22:00:00Z2023-07-30T22:00:00Z
Träningsprogram efter avgipsad fotledsfraktur91992021-04-30 10:07:27Fysioterapeuter ortopeden Sunderby sjukhus Träna enligt programmet 3-4 gånger/dag Använd kryckor/krycka så länge du haltar Tänk på att ta lika långa steg med båda benen och först 1573https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5473http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10335, VARD-5-10335Träningsprogram efter avgipsad fotledsfraktur.pdf2021-04-30T00:00:00Z2023-04-03T00:00:00Z
Collum chirurgicum fysioterapeutisk rutin94482021-03-22 12:45:30Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Ortopedi länsklinik VARD-5-8513, 4.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 781https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4500http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8513, VARD-5-8513Collum chirurgicum fysioterapeutisk rutin.pdf2021-03-21T23:00:00Z2021-03-21T23:00:00Z
Gipsbehandling, Gemensam mottagning ortopedi Gällivare sjukhus94862023-05-11 17:10:02 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Torbjörn Espling Tomas Nilsson 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Se till att britsen har rätt arbetshöjd och 37https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3118http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5546, VARD-5-5546Gipsbehandling, Gemensam mottagning ortopedi Gällivare sjukhus.pdf2023-05-10T22:00:00Z2023-05-10T22:00:00Z
Information till dig med akut ryggsmärta95752021-08-26 13:40:59Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Smärtor i ländryggen är en mycket vanlig åkomma som drabbar cirka 80 % av alla människor någon gång under livet 525https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4385http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8416, VARD-5-8416Information till dig med akut ryggsmärta, akutmottagningen Länsklinik Ortopedi SY.pdf2021-08-25T22:00:00Z2021-08-25T22:00:00Z
Information till dig som behandlas för handledsbrott95792023-03-15 14:10:10Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Handledsbrott kallas även radiusfraktur eller brott på strålbenet Detta är det vanligaste benbrottet som uppkommer efter ett fall då 390https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4199http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8227, VARD-5-8227information till dig som behandlas för brott på handleden.pdf2021-03-24T23:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Information till dig som har opererat ryggen95812021-03-22 13:20:30Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Arbetsterapeuten kan ge dig individuell information om hur du kan underlätta vardagliga aktiviteter som till exempel i/ur säng, sitta 252https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4258http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8248, VARD-5-8248Information till dig som har opererat ryggen.pdf2021-03-21T23:00:00Z2021-03-21T23:00:00Z
Information till patienter med gips eller plastbandage96432023-10-06 09:50:02Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION (Torktiden för gips är 24 timmar och för plastbandage cirka 30 minuter Ni har fått ett gips/plastbandage, på grund av riskerna för 723https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4197http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8226, VARD-5-8226Information till patienter med gips eller plastbandage.pdf2021-03-24T23:00:00Z2023-10-05T22:00:00Z
Information till dig som ska opereras i din hand på ortopedmottagningen96962023-11-09 13:35:01Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Att bli opererad på ortopedmottagningen innebär att du kommer till mottagningen på ett vanligt mottagningsbesök 274https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4589http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8814, VARD-5-8814Information till dig som ska opereras på ortopedmottagningen.pdf2023-11-08T23:00:00Z2023-11-08T23:00:00Z
Patientinformation gällande rökstopp inför ortopedisk operation97592021-08-23 11:50:20Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Länskliniken ortopedi har infört krav på 4 veckors rökfrihet före och 8 veckor efter planerad operation 384https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4183http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8204, VARD-5-8204Patientinformation gällande rökstopp inför ortopedisk operation.pdf2021-08-22T22:00:00Z2021-08-22T22:00:00Z
Patientinformation inför fusionsoperation97622021-09-06 13:15:31Sida 1 (3) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Syftet med en fusion/steloperation är att förhindra rörelse mellan två eller flera kotor Man tror att denna mikrorörelse står bakom 686https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4276http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8252, VARD-5-8252Patientinformation inför fusionsoperation.pdf2021-09-05T22:00:00Z2021-09-05T22:00:00Z
Patientinformation till dig som har fått en höftfraktur efter en höftfraktur (främre snitt)97652022-03-25 09:50:29LÄNSKLINIKEN ORTOPEDI Gällivare 0970 – 148 80 Piteå älvdals sjukhus 0911 – 755 42 Sunderby sjukhus 0920 – 28 39 91 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Anders Sundelin 326https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4480http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-730, CAREACTNSU-3-730Patientinformation till dig som har fått en höftfraktur efter en höftfraktur (främre snitt).pdf2019-04-28T22:00:00Z2022-03-24T23:00:00Z
Patientinformation till dig som har fått en höftledsprotes efter en höftfraktur (bakre snitt)97662022-03-25 09:50:30LÄNSKLINIKEN ORTOPEDI Gällivare 0970 – 148 80 Piteå älvdals sjukhus 0911 – 755 42 Sunderby sjukhus 0920 – 28 39 91 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Höft, bäcken 312https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4479http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-728, CAREACTNSU-3-728Patientinformation till dig som har fått en höftledsprotes efter en höftfraktur (bakre snitt).pdf2019-04-28T22:00:00Z2022-03-24T23:00:00Z
Patientinformation till dig som ska genomgå operation av Morbus Quervain97682021-08-31 10:00:38Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Tillståndet kallas även stenoserande tendovaginit och är ett smärttillstånd över första senfacket där senor som för ut tummen från 391https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4188http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8206, VARD-5-8206Patientinformation till dig som ska genomgå operation av Morbus Quervain.pdf2018-12-02T23:00:00Z2021-08-30T22:00:00Z
Patientinformation till dig som ska opereras för axelinstabilitet97692021-04-27 13:50:19Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Leden mellan överarmen och skulderblad är en kulled med en ledkula på överarmen som leder mot skulderbladet Du bör dock ta av dig 603https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4361http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8356, VARD-5-8356Patientinformation till dig som ska opereras för axelinstabilitet.pdf2021-04-26T22:00:00Z2021-04-26T22:00:00Z
Patientinformation till dig som ska opereras för hammartå97702021-03-10 07:56:03Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Hammartå innebär en felställning av tå, tån kröker sig uppåt Krökningen kan ge besvär i form av smärtor, svårigheter att röra tån och 1090https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4442http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8491, VARD-5-8491Patientinformation till dig som ska opereras för hammartå.pdf2021-03-09T23:00:00Z2021-03-09T23:00:00Z
Patientinformation till dig som ska opereras för inklämningssyndrom i axelleden97712021-04-28 08:50:59Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Skulderbladet går ut med ett benutskott ovanför ledkulan på överarmen Mellan detta benutskott och överarmen löper muskler och senor i 1398https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4102http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8102, VARD-5-8102Patientinformation till dig som ska opereras för inklämningssyndrom i axelleden.pdf2021-04-27T22:00:00Z2021-04-27T22:00:00Z
Patientinformation till dig som ska opereras för sned stortå-hallux valgus97722023-05-04 11:20:01Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Hallux valgus innebär att stortån är snedställd Stortåns ände trycker på bredvid liggande tå och ibland kan dessa tår ligga omlott 2646https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4441http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8489, VARD-5-8489Patientinformation till dig som ska opereras för sned stortå-hallux valgus.pdf2023-05-03T22:00:00Z2023-05-03T22:00:00Z

Söker efter resultat...