Navigering

Dokument

 

 

Arbetsterapeutiska åtgärder vid bäckenfraktur, konservativ eller operativ behandling70972021-01-18 06:25:51Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-224 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9058http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-224, nsarbsy-4-224Arbetsterapeutiska åtgärder vid bäckenfraktur, konservativ eller operativ behandling.pdf2021-01-17T23:00:00Z2021-01-17T23:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder vid carpaltunnelsyndrom70982022-10-24 07:55:20Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-209 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4964http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-209, nsarbsy-4-209Arbetsterapeutiska åtgärder vid carpaltunnelsyndrom.pdf2022-10-23T22:00:00Z2022-10-23T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder vid främre luxation efter höftartroplastik71002021-04-26 06:10:55Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-233 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4977http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-233, nsarbsy-4-233Arbetsterapeutiska åtgärder vid främre luxation efter höftartroplastik.pdf2021-04-25T22:00:00Z2021-04-25T22:00:00Z
Mb de Quarvain postoperativt71032022-10-24 08:00:28Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-205 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4961http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-205, nsarbsy-4-205Arbetsterapeutiska åtgärder vid Mb de Quarvain postop.pdf2022-10-23T22:00:00Z2022-10-23T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid carpaltunnelsyndrom71222022-10-24 07:55:19Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-213 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4971http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-213, nsarbsy-4-213Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid carpaltunnelsyndrom.pdf2022-10-23T22:00:00Z2022-10-23T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid dupuytrenskontraktur71232022-10-24 07:50:21Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-211 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4970http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-211, nsarbsy-4-211Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid dupuytrenskontraktur.pdf2022-10-23T22:00:00Z2022-10-23T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid halvplastik bakre snitt71242021-04-26 06:10:54Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-235 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4984http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-235, nsarbsy-4-235Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid halvplastik bakre snitt.pdf2021-04-25T22:00:00Z2021-04-25T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid halvplastik främre snitt71252021-04-26 06:10:55Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-237 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4983http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-237, nsarbsy-4-237Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid halvplastik främre snitt.pdf2021-04-25T22:00:00Z2021-04-25T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid triggerfinger71262022-04-29 06:10:27Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-214 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4969http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-214, nsarbsy-4-214Arbetsterapeutiska åtgärder postoperativt vid triggerfinger.pdf2018-04-11T22:00:00Z2022-04-28T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder vid amputation lår/underben71282021-04-26 06:10:54Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-215 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5558http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-215, nsarbsy-4-215Arbetsterapeutiska åtgärder vid amputation lår eller underben.pdf2021-04-25T22:00:00Z2021-04-25T22:00:00Z
Arbetsterapeutens arbetsuppgifter inom Ortopedi71512022-09-26 12:45:55Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-249 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9027http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-249, nsarbsy-4-249Arbetsterapeutens arbetsuppgifter inom Ortopedi.pdf2022-09-25T22:00:00Z2022-09-25T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder vid protesförsörjning efter benamputation102142023-02-03 14:00:02Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-219 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf12192http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-219, nsarbsy-4-219Arbetsterapeutiska åtgärder vid protesförsörjning efter ben amputation.pdf2023-02-02T23:00:00Z2023-02-02T23:00:00Z
Adduktionsbandage, bandageinstruktion75342022-05-20 10:05:10 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Axel Anders Sundelin Fredrik Röding 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Vårdrutin https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf1258http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTSUR-3-155, CAREACTSUR-3-155Adduktionsbandage, bandageinstruktion.pdf2013-05-23T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Acromioplastik - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus76062022-11-14 09:25:08Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7415, 5.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4025http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7415, VARD-5-7415Acromioplastik - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-11-13T23:00:00Z2022-11-13T23:00:00Z
Axelkirurgi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus76642022-11-14 09:30:12Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Länsklinik VARD-5-7225, 5.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4024http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7225, VARD-5-7225Axelkirurgi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-11-13T23:00:00Z2022-11-13T23:00:00Z
Behandlingsöverens kommelse amputationer, Gällivare sjukhus76692021-03-07 08:45:14 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Anders Sundelin Anders Sundelin 1 av 9 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version  Betydande funktionshinder p g a sår eller https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4236http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3900, VARD-5-3900Behandlingsöverens kommelse amputationer, Gemensam vårdenhet ortopedi, Gällivare sjukhus.pdf2021-03-06T23:00:00Z2021-03-06T23:00:00Z
Cyklokapron vid elektiv höft - och knäprotesoperation77072022-01-13 14:40:20 Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Ortopedi Jan Viklund 1 av 1 Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version CAREACTMED-3-101 2016-01-18 Karin Sjösten 1.0 https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf5675http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTMED-3-128, CAREACTMED-3-128Cyklokapron vid elektiv höft - och knäprotesoperation.pdf2022-01-12T23:00:00Z2022-01-12T23:00:00Z
Amputation lårben, underben - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77272022-09-12 08:40:51Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7410, 3.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4249http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7410, VARD-5-7410Amputation lårben, underben - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-09-11T22:00:00Z2022-09-11T22:00:00Z
Armbåge, primäroperation - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77312022-10-10 10:50:53Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Länsklinik VARD-5-7226, 3.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4247http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7226, VARD-5-7226Armbåge, primäroperation - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-10-09T22:00:00Z2022-10-09T22:00:00Z
Armbåge, skrot ut - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77322020-10-01 12:20:21Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7227, 2.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4246http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7227, VARD-5-7227Armbåge, skrot ut - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2020-09-30T22:00:00Z2020-09-30T22:00:00Z
Handkirurgi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77522022-11-14 09:30:11Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7230, 4.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4017http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7230, VARD-5-7230Handkirurgi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-11-13T23:00:00Z2022-11-13T23:00:00Z
Handledsartroskopi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77542022-11-14 09:30:10Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Länsklinik VARD-5-7238, 5.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4023http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7238, VARD-5-7238Handledsartroskopi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-11-13T23:00:00Z2022-11-13T23:00:00Z
Höftpunktion-biopsi - Arbetsrutin - Operation Piteå Sjukhus77562022-08-30 10:45:15Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Ortopedi länsklinik VARD-5-9901, 2.0 Perioperativ process GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5207http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9901, VARD-5-9901Höftpunktion-biopsi - Arbetsrutin - Operation Piteå Sjukhus.pdf2022-08-29T22:00:00Z2022-08-29T22:00:00Z
Karpaltunnel - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77672022-10-10 10:45:53Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Länsklinik VARD-5-7229, 3.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4243http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7229, VARD-5-7229Karpaltunnel - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-10-09T22:00:00Z2022-10-09T22:00:00Z
Knäartroskopi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77722022-09-12 08:50:50Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7244, 3.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4242http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7244, VARD-5-7244Knäartroskopi - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-09-11T22:00:00Z2022-09-11T22:00:00Z
Knäledspunktion, Gemensam mottagning, Gällivare sjukhus77732021-06-15 11:40:37 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Torbjörn Espling Thomas Lerenius 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version  Klorhexidinsprit 5 mg/ml (färgad) för https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf3077http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5544, VARD-5-5544Knäledspunktion, Gemensam mottagning, Gällivare sjukhus.pdf2021-06-14T22:00:00Z2021-06-14T22:00:00Z
Knäoperation, revision - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77742022-11-14 09:30:11Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7243, 4.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4022http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7243, VARD-5-7243Knäoperation, revision - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-11-13T23:00:00Z2022-11-13T23:00:00Z
Quadricepsruptur - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77892022-09-12 08:45:56Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7407, 3.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4240http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7407, VARD-5-7407Quadricepsruptur - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-09-11T22:00:00Z2022-09-11T22:00:00Z
Sluten reposition - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77922022-11-14 09:30:12Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7413, 4.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4021http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7413, VARD-5-7413Sluten reposition - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-11-13T23:00:00Z2022-11-13T23:00:00Z
Stabilitetstest - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus77972022-09-12 08:40:48Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Anestesi - Operation - Intensivvård Sunderby sjukhus VARD-5-7414, 3.0 Perioperativ process https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4238http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7414, VARD-5-7414Stabilitetstest - anestesikort, AnOpIVA Sunderby sjukhus.pdf2022-09-11T22:00:00Z2022-09-11T22:00:00Z

Söker efter resultat...