Navigering

Dokument

 

 

Klinisk bedömning av dehydrering114742024-01-31 13:48:42Lapplands Barnklinik juni 2018 Åke Stenberg/Per Friskopp, reviderad april 2022 och januari 2024, Godkänt Per Friskopp (I VAS formulär LV1 för att hitta aktuell viktkurva 169https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pptxFalsepptx3953http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7802, VARD-5-7802Dehydrering, rehydrering och intravenös vätskebehandling hos barn.pptx2024-02-04T23:00:00Z2024-02-04T23:00:00Z
Koksaltlavemang116862022-04-05 12:40:36 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Mage och tarm Therese Oskarsson Karin By 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Koksaltlavemang kan man överväga att ge om 2907https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2026http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3423, VARD-5-3423Koksaltlavemang.pdf2022-04-04T22:00:00Z2022-04-04T22:00:00Z
Nezeril till nyfödd120352023-03-15 12:30:18Arbetsplats: Godkänt av: Giltigt from: Avd 55 BB/Förl, Sunderby sjukhus Ingela Heimdahl 2019-04-02 Prova i första hand Natriumklorid vid nästäppa Spädning: 1 pipett (0,1 ml med 1788https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2520http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4409, VARD-5-4409Nezeril till nyfödd.pdf2019-04-03T22:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en rektoskopi97002022-05-16 11:30:10 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Informera; Mage och tarm Therese Oskarsson Karin Martinsson Heikkilä 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 2691https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2028http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3435, VARD-5-3435Information till dig som ska vara med om en rektoskopi.pdf2022-05-15T22:00:00Z2022-05-15T22:00:00Z
Diabetes i skola och barnomsorg114102014-10-19 17:10:10Kontaktuppgifter: Egenvården sköts i samråd med vårdnadshavare Diabetes I skola och barnomsorg Diabetes (typ I) innebär brist på insulin Kroppen behöver insulin för att kunna 25https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3693http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3648, VARD-5-3648Diabetes i skolan.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
Instruktion för användning av Emla-plåster 95212023-11-06 13:25:02 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Ordinera läkemedel Per Friskopp Per Friskopp 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Emla plåster sätts på huden över ett 1710https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1502http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2308, VARD-5-2308Instruktion för användning av Emla.pdf2021-11-30T23:00:00Z2023-11-05T23:00:00Z
Bilirubinkontroller på BB93242023-03-15 12:10:12Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Datum 2021-03-18 Antal sidor 1 Ersätter 2019-11-07 Skrivet av Per Friskopp Redaktör Godkänt Per Friskopp 227https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2088http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3558, VARD-5-3558Bilirubinkontroller på BB.pdf2021-03-18T00:00:00Z2023-03-15T00:00:00Z
Korsreationer björkpollen118222022-05-16 14:20:2549https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4550http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3487, VARD-5-3487Korsreaktioner björkpollen.pdf2022-05-16T00:00:00Z2022-05-16T00:00:00Z
Allergiformulär113272004-02-08 22:19:4934https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3696http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3484, VARD-5-3484Allergiformulär.pdf2021-01-22T00:00:00Z2023-03-15T00:00:00Z
Allergi patientinformation113262011-07-20 20:26:08Åldern Barn föds ytterst sällan med allergi De utvecklas, oftast under de första levnadsåren och hos många barn minskar deras allergiska besvär, först födoämnesallergierna, sedan 24https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5125http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3485, VARD-5-3485Allergi patientinformation.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
Inhalation hyperton koksalt95842014-01-15 07:29:30Barnklinikens styrdokument lagras som original på intranät (Insidan Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Datum 2014-01-14 Antal sidor 1 Ersätter 226https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2080http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3384, VARD-5-3384Inhalation hyperton koksalt.pdf2021-01-22T00:00:00Z2023-03-15T00:00:00Z
Föräldrainformation K-vitamin till nyfödda barn114912022-09-23 08:35:50K-vitamin är nödvändigt för bland annat blodets koagulationsförmåga och K-vitaminbrist kan leda till blödningar K-vitamin lagras i levern och brist på vitaminet är sällsynt hos 414https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5975http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4415, VARD-5-4415Föräldrainformation K-vitamin till nyfödda barn.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Buffrad lokalanestesi93822010-12-04 17:40:04Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Styrdokument Barnmedicin Gällivare Sjukhus Buffrad lokalanestesi Datum 2010-12-03 Antal sidor 1 Ersätter 229https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5992http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3004, VARD-5-3004Buffrad lokalanestesi.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
Rutin för tillmatning119992022-09-23 08:35:54Arbetsplats: Godkänt av: Giltigt from: Avd 55 BB/Förl, Sunderby sjukhus Ingela Heimdahl 2019-04-02 Rutin för tillmatning, sida 1/2 Rutin för tillmatning 32https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5973http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4411, VARD-5-4411Rutin för tillmatning.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Handläggning vid ökad risk för neonatal infektion113782023-08-21 14:45:01Barnklinikens styrdokument lagras som original på intranät (Insidan Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Datum 2016-03-14 Antal sidor 1 Ersätter 26https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1781http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2970, VARD-5-2970Handläggning vid ökad risk för neonatal infektion.pdf2023-08-21T00:00:00Z2023-08-21T00:00:00Z
Dygnskurva tillväxthormon93982023-03-15 12:10:03 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Endokrina sjukdomar Per Friskopp Karin Martinsson Heikkilä 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Blodprov tas var 30:e min 182https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1805http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3036, VARD-5-3036Dygnskurva tillväxthormon.pdf2019-09-29T22:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en cystoskopi96972022-05-16 11:30:09 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Urologi övrigt; Könsorgan och könshormoner Therese Oskarsson Karin Martinsson Heikkilä 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum 393https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2030http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3434, VARD-5-3434Information till dig som ska vara med om en cystoskopi.pdf2022-05-15T22:00:00Z2022-05-15T22:00:00Z
Övervakning prematurer120402012-02-02 19:55:56Barnklinikens styrdokument lagras som original p intranät (Insidan Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Datum 120202 Antal sidor 1 Ersätter 22https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1962http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2996, VARD-5-2996Övervakning prematurer.pdf2021-01-22T00:00:00Z2023-03-15T00:00:00Z
Järntillskott barn med låg födelsevikt116122013-03-17 15:33:02Styrdokument Barnmedicin Gällivare SjukhusJärntillskott barn med låg födelseviktDatum2013-03-18Antal sidor1Ersätter motsv 2010-10-05Skrivet av=Redaktör=GodkäntÅke StenbergNiferex 26https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1966http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2976, VARD-5-2976Järntillskott barn med låg födelsevikt.pdf2021-01-22T00:00:00Z2023-03-15T00:00:00Z
HÖK Atopiskt eksem hos barn115792022-05-20 07:35:14 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Barnhälsovård; Hud Anna Alm Andersson, Yonas Tewolde Berhane Anna Beck 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 256https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5894http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4425, VARD-5-4425HÖK Atopiskt eksem hos barn.pdf2019-03-11T23:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Insulin intravenöst vid ketoacidos117432016-11-24 20:29:36Styrdokument Barnmedicin Gällivare SjukhusInsulin intravenöstVid ketoacidos hos barn med diabetes Blanda 1 ml Actrapid 100 E/ml med 100 ml 0,9% koksalt Du får en lösning med 1 E/ml 53https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2016http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3398, VARD-5-3398Insulin intravenöst.pdf2021-01-22T00:00:00Z2023-03-15T00:00:00Z
Insulin subcutant117442021-06-09 11:12:48Om man äter 40 g kolhydrater bör man behöva 4 E insulin = 15 g kolhydrat motsv 1 E insulin under dagen Om man äter 60 g kolhydrater bör man behöva 4 E insulin = 2 mmol sänks ett 91https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4411http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3399, VARD-5-3399Insulin subcutant.pdf2021-06-10T00:00:00Z2023-05-15T00:00:00Z
Hemgång efter förlossning - ansvar BB-BVC113932018-03-21 07:59:02Hemgång efter förlossning NLL Version 2015-01-26 Gäller från 10 mars 2015 Hemgång efter förlossning Ansvarsfördelning Förlossning/BB-BVC för barnet Syfte: Säkerställa rutiner 48https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2336http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4112, VARD-5-4112BB BVC ansvar.pdf2021-02-05T00:00:00Z2023-03-15T00:00:00Z
Neuroleptika - uppföljning avseende biverkningar Barnkliniken Gällivare120332023-03-15 14:25:09Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Barnmedicin och habilitering Gällivare sjukhus; Barn- och ungdomspsykiatrisk vård 68https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4713http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8888, VARD-5-8888Neuroleptika - uppföljning avseende biverkningar Barnkliniken Gällivare.pdf2019-11-19T23:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Appendicit hos barn115192023-03-15 12:35:01 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Barnkirurgi Michael Dahlberg Sara Björn 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Drabbar ca 8% av befolkningen med 160https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2536http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4455, VARD-5-4455Appendicit hos barn.pdf2020-11-16T23:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Rutin K-vitamin120022022-09-23 08:35:50Arbetsplats: Godkänt av: Giltigt from: Avd 55 BB/Förl, Sunderby sjukhus Ingela Heimdahl 2016-09-21 Rutin K-vitamin, sida 1 Rutin K-vitamin Redan 1939 kunde man visa att extra 28https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5972http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4412, VARD-5-4412Rutin K-vitamin.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Omhändertagande av avliden (barn), akutmottagningen Sunderby sjukhus97352022-05-20 09:30:44Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Handläggning av dödsfall Akutsjukvård, barnmedicinska specialiteter Johan Strömbäck, Catarina Boqvist 1 av 2 Dokument-Id 31https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf436http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-311, CAREACTNSU-3-311Omhändertagande av avliden (barn), akutmottagningen Sunderby sjukhus.pdf2013-05-06T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Våld/övergrepp mot barn/ungdomar (0-18 år)?92152022-05-20 06:30:17 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Våld i nära relation; Barn som far illa Veronika Sundström Kirsti Jussila 1 av 7 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 84https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5801http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2455, VARD-5-2455Våld och övergrepp, barn 0-18 år.pdf2016-12-08T23:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Insulinpump - ordinationsblad117452023-12-11 09:55:02 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Diabetes; Endokrina sjukdomar Per Friskopp Per Friskopp 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 27https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2624http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4578, VARD-5-4578Insulinpump - ordinationsblad.pdf2022-01-03T23:00:00Z2023-12-10T23:00:00Z
POX-screening för upptäckt av hjärtfel hos nyfödda120622016-05-08 16:51:58Pulsoximetri screening nyfödda Styrdokument Gällivare och Sunderby Sjukhus Godkänt Ingela Heimdahl, Åke Stenberg, Lars Alberg 2015-01-13 rev 16-05-10/Å Stenberg Ref Acta Ped Nov 77https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2078http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2986, VARD-5-2986Pulsoximetri screening för upptäckt av hjärtfel hos nyfödda.pdf2021-01-21T00:00:00Z2023-03-15T00:00:00Z

Söker efter resultat...