Navigering

Dokument

 

 

Klinisk bedömning av dehydrering1996452018-09-05 17:01:11293https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pptxFalsepptx3953http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7802, VARD-5-7802Dehydrering, rehydrering och intravenös vätskebehandling hos barn.pptx2020-10-15T22:00:00Z2020-10-15T22:00:00Z
Astma barn patientinformation1070452020-12-30 11:34:36https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5362http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10139, VARD-5-10139Astma barn patientinformation 2020.pdf2020-12-30T00:00:00Z2020-12-30T00:00:00Z
Information till dig som har ett barn som ska sövas för tandbehandling1987882020-10-23 15:30:38https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3979http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7790, VARD-5-7790Förberedelser inför narkos vid tandbehandling.pdf2020-10-22T22:00:00Z2020-10-22T22:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en gastroskopi1989372019-09-17 14:00:19https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2029http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3433, VARD-5-3433Information till dig som ska vara med om en gastroskopi.pdf2019-09-16T22:00:00Z2019-09-16T22:00:00Z
Omhändertagande av avliden (barn), akutmottagningen Sunderby sjukhus1990962013-11-21 00:26:04https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf436http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-311, CAREACTNSU-3-311Omhändertagande av avliden (barn), akutmottagningen Sunderby sjukhus.pdf2013-05-06T22:00:00Z2013-05-06T22:00:00Z
Vaccination av prematura barn födda före 32+01992662019-01-23 08:14:22https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4328http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8305, VARD-5-8305Rekommendationer för vaccination av prematura barn.pdf2021-01-08T00:00:00Z2021-01-08T00:00:00Z
Allergi patientinformation1995072011-07-20 22:26:08https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5125http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3485, VARD-5-3485Allergi patientinformation.pdf2020-06-05T00:00:00Z2020-06-05T00:00:00Z
Hemgång efter förlossning - ansvar BB-BVC1995462018-03-21 08:59:02https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2336http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4112, VARD-5-4112BB BVC ansvar.pdf2021-02-05T00:00:00Z2021-02-05T00:00:00Z
Diabetes i skola och barnomsorg1996532014-10-19 19:10:10https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3693http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3648, VARD-5-3648Diabetes i skolan.pdf2020-06-15T00:00:00Z2020-06-15T00:00:00Z
Insulinpump - ordinationsblad1999202022-01-04 08:45:35https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2624http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4578, VARD-5-4578Insulinpump - ordinationsblad.pdf2022-01-03T23:00:00Z2022-01-03T23:00:00Z
Järntillskott barn med låg födelsevikt1999322013-03-17 16:33:02https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1966http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2976, VARD-5-2976Järntillskott barn med låg födelsevikt.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Styrdokument Barnmedicin Gällivare Sjukhus1999792021-01-14 13:30:12https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2009http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3379, VARD-5-3379LBK Pro-Epanutin tillredning och dosering.pdf2021-01-14T00:00:00Z2021-01-14T00:00:00Z
Övervakning prematurer2000792012-02-02 20:55:56https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1962http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2996, VARD-5-2996Övervakning prematurer.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Rutin för tillmatning2001772019-04-04 10:16:05https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2519http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4411, VARD-5-4411Rutin för tillmatning.pdf2019-04-03T22:00:00Z2019-04-03T22:00:00Z
Diabetes - insulinbrist1996492014-10-19 19:16:256https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3694http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3646, VARD-5-3646Diabetes - insulinbrist.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Diabetes och fysisk aktivitet1996542019-01-10 14:05:5224https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3692http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3649, VARD-5-3649Diabetes och fysisk aktivitet.pdf2021-01-07T00:00:00Z2021-01-07T00:00:00Z
Diabetesketoacidos arbetsblad1996592008-07-17 12:19:584https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3777http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3656, VARD-5-3656Diabetesketoacidos arbetsblad.pdf2021-01-21T00:00:00Z2021-01-21T00:00:00Z
Pleuradrän med pigtailkateter1984152012-12-10 16:33:0410https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf1964http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2985, VARD-5-2985Pleuradrän med pigtailkateter.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Bilirubinkontroller på BB1986442021-03-18 14:16:0433https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2088http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3558, VARD-5-3558Bilirubinkontroller på BB.pdf2021-03-18T00:00:00Z2021-03-18T00:00:00Z
Buffrad lokalanestesi1986812010-12-04 18:40:04159https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1960http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3004, VARD-5-3004Buffrad lokalanestesi.pdf2019-08-13T00:00:00Z2019-08-13T00:00:00Z
Dygnskurva tillväxthormon1987502019-09-30 15:50:30166https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1805http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3036, VARD-5-3036Dygnskurva tillväxthormon.pdf2019-09-29T22:00:00Z2019-09-29T22:00:00Z
Förberedelser med Toilax inför koloskopiundersökning på eftermiddagen1987912019-03-11 12:00:542448https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1506http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2315, VARD-5-2315Förberedelser med Toilax inför koloskopiundersökning på eftermiddagen.pdf2019-03-10T23:00:00Z2019-03-10T23:00:00Z
Förberedelser med Toilax inför koloskopiundersökning på morgonen1987922021-02-02 14:30:38820https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1494http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2317, VARD-5-2317Förberedelser med Toilax inför koloskopiundersökning på morgonen.pdf2021-02-01T23:00:00Z2021-02-01T23:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en cystoskopi1989362019-09-17 13:55:28952https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2030http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3434, VARD-5-3434Information till dig som ska vara med om en cystoskopi.pdf2019-09-16T22:00:00Z2019-09-16T22:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en rektoskopi1989392019-09-17 14:00:365365https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2028http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3435, VARD-5-3435Information till dig som ska vara med om en rektoskopi.pdf2019-09-16T22:00:00Z2019-09-16T22:00:00Z
Inhalation hyperton koksalt1989552014-01-15 08:29:30367https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2080http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3384, VARD-5-3384Inhalation hyperton koksalt.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Instruktion för användning av Emla-plåster 1989622021-12-01 10:25:2714386https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1502http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2308, VARD-5-2308Instruktion för användning av Emla.pdf2021-11-30T23:00:00Z2021-11-30T23:00:00Z
Primärvårdsöverenskommelse Barn1992282019-11-12 12:01:3311https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4709http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9058, VARD-5-9058Primärvårdsöverenskommelse Barn.pdf2021-10-19T00:00:00Z2021-10-19T00:00:00Z
Allergiformulär1995082004-02-08 23:19:493https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3696http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3484, VARD-5-3484Allergiformulär.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Appendicit hos barn1995252020-11-17 11:55:11264https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2536http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4455, VARD-5-4455Appendicit hos barn.pdf2020-11-16T23:00:00Z2020-11-16T23:00:00Z

Söker efter resultat...