Navigering

Dokument

 

 

Klinisk bedömning av dehydrering1996452022-04-22 14:20:40336https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pptxFalsepptx3953http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7802, VARD-5-7802Dehydrering, rehydrering och intravenös vätskebehandling hos barn.pptx2022-04-21T22:00:00Z2022-04-21T22:00:00Z
Våld/övergrepp mot barn/ungdomar (0-18 år)?1623442022-05-20 08:30:17https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5801http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2455, VARD-5-2455Våld och övergrepp, barn 0-18 år.pdf2016-12-08T23:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Föräldrainformation K-vitamin till nyfödda barn1714852022-09-23 10:35:50https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5975http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4415, VARD-5-4415Föräldrainformation K-vitamin till nyfödda barn.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Handläggning av nyfödda barn1714862022-09-23 10:35:56https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5974http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4405, VARD-5-4405Handläggning av nyfödda barn.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Rutin för tillmatning1714872022-09-23 10:35:54https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5973http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4411, VARD-5-4411Rutin för tillmatning.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Rutin K-vitamin1714882022-09-23 10:35:50https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5972http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4412, VARD-5-4412Rutin K-vitamin.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Undersökning av höfter på nyfödda1714892022-09-23 10:40:54https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5976http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4413, VARD-5-4413Undersökning av höfter på nyfödda.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Handläggning av barn med blåsljud och misstänkta hjärtfel på BB och förl1714922022-09-23 10:50:51https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5977http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4404, VARD-5-4404Handläggning av barn med blåsljud och misstänkta hjärtfel på BB och förl.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Information till dig som har ett barn som ska sövas för tandbehandling1987882022-06-01 14:05:50https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3979http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7790, VARD-5-7790Förberedelser inför narkos vid tandbehandling.pdf2022-05-31T22:00:00Z2022-05-31T22:00:00Z
Omhändertagande av avliden (barn), akutmottagningen Sunderby sjukhus1990962022-05-20 11:30:44https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf436http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-311, CAREACTNSU-3-311Omhändertagande av avliden (barn), akutmottagningen Sunderby sjukhus.pdf2013-05-06T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Vaccination av prematura barn födda före 32+01992662019-01-23 08:14:22https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4328http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8305, VARD-5-8305Rekommendationer för vaccination av prematura barn.pdf2021-01-08T00:00:00Z2021-01-08T00:00:00Z
Allergi patientinformation1995072011-07-20 22:26:08https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5125http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3485, VARD-5-3485Allergi patientinformation.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
Hemgång efter förlossning - ansvar BB-BVC1995462018-03-21 08:59:02https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2336http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4112, VARD-5-4112BB BVC ansvar.pdf2021-02-05T00:00:00Z2021-02-05T00:00:00Z
Diabetes i skola och barnomsorg1996532014-10-19 19:10:10https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3693http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3648, VARD-5-3648Diabetes i skolan.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
Insulinpump - ordinationsblad1999202022-01-04 08:45:35https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2624http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4578, VARD-5-4578Insulinpump - ordinationsblad.pdf2022-01-03T23:00:00Z2022-01-03T23:00:00Z
Järntillskott barn med låg födelsevikt1999322013-03-17 16:33:02https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1966http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2976, VARD-5-2976Järntillskott barn med låg födelsevikt.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Övervakning prematurer2000792012-02-02 20:55:56https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1962http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2996, VARD-5-2996Övervakning prematurer.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Bilirubinkontroller på BB1986442021-03-18 14:16:0479https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2088http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3558, VARD-5-3558Bilirubinkontroller på BB.pdf2021-03-18T00:00:00Z2021-03-18T00:00:00Z
Diabetes - insulinbrist1996492014-10-19 19:16:256https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3694http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3646, VARD-5-3646Diabetes - insulinbrist.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Diabetesketoacidos arbetsblad1996592008-07-17 12:19:584https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3777http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3656, VARD-5-3656Diabetesketoacidos arbetsblad.pdf2021-01-21T00:00:00Z2021-01-21T00:00:00Z
Hemgångskriterier nyfödd1997812022-09-23 10:35:5112https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2875http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4406, VARD-5-4406Hemgångskriterier.pdf2022-09-22T22:00:00Z2022-09-22T22:00:00Z
Astma barn patientinformation1070452020-12-30 11:34:363https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5362http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10139, VARD-5-10139Astma barn patientinformation 2020.pdf2020-12-30T00:00:00Z2020-12-30T00:00:00Z
HÖK Atopiskt eksem hos barn1622862022-05-20 09:35:14569https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5894http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4425, VARD-5-4425HÖK Atopiskt eksem hos barn.pdf2019-03-11T23:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Buffrad lokalanestesi1715462010-12-04 18:40:04213https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5992http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3004, VARD-5-3004Buffrad lokalanestesi.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
Pleuradrän med pigtailkateter1984152012-12-10 16:33:0410https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf1964http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2985, VARD-5-2985Pleuradrän med pigtailkateter.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Dygnskurva tillväxthormon1987502022-10-03 11:45:32195https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1805http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3036, VARD-5-3036Dygnskurva tillväxthormon.pdf2019-09-29T22:00:00Z2022-10-02T22:00:00Z
Förberedelser med Toilax inför koloskopiundersökning på morgonen1987922021-02-02 14:30:381156https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1494http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2317, VARD-5-2317Förberedelser med Toilax inför koloskopiundersökning på morgonen.pdf2021-02-01T23:00:00Z2021-02-01T23:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en cystoskopi1989362022-05-16 13:30:091129https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2030http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3434, VARD-5-3434Information till dig som ska vara med om en cystoskopi.pdf2022-05-15T22:00:00Z2022-05-15T22:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en gastroskopi1989372022-05-16 13:30:113https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2029http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3433, VARD-5-3433Information till dig som ska vara med om en gastroskopi.pdf2022-05-15T22:00:00Z2022-05-15T22:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en rektoskopi1989392022-05-16 13:30:107550https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2028http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3435, VARD-5-3435Information till dig som ska vara med om en rektoskopi.pdf2022-05-15T22:00:00Z2022-05-15T22:00:00Z

Söker efter resultat...