Navigering

Dokument

 

 

Klinisk bedömning av dehydrering83972022-04-22 12:20:40Lapplands Barnklinik juni 2018 Åke Stenberg, reviderad april 2022, Godkänt Per Friskopp Ref Läkemedelsverket Behandlingsrekommendation Intravenös vätskebehandling till barn juni https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pptxFalsepptx3953http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7802, VARD-5-7802Dehydrering, rehydrering och intravenös vätskebehandling hos barn.pptx2022-04-21T22:00:00Z2022-04-21T22:00:00Z
Förstoppning hos barn93842021-01-26 10:17:30Alla barn har olika vanor, att barnet inte bajsar blir ett problem först när barnet mår dåligt av det Små barn kan bli förstoppade i samband med att kosten ändras, slutar med blöja https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpptxFalsepptx5386http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10165, VARD-5-10165BVC obstipation.pptx2021-01-25T23:00:00Z2023-01-01T23:00:00Z
Pleuradrän med pigtailkateter79092012-12-10 15:33:04krivet av Per Friskopp Redaktör Godkänt (Fuhrman Pleural/Pneumopericardial Drainage Set; 8,5Fr / 15 cm Vid behov av att dränera luft eller vätska från pleurarummet kan man i https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf1964http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2985, VARD-5-2985Pleuradrän med pigtailkateter.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Allergi patientinformation85012011-07-20 20:26:08Åldern Barn föds ytterst sällan med allergi De utvecklas, oftast under de första levnadsåren och hos många barn minskar deras allergiska besvär, först födoämnesallergierna, sedan https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5125http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3485, VARD-5-3485Allergi patientinformation.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
Allergiformulär85022004-02-08 22:19:49https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3696http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3484, VARD-5-3484Allergiformulär.pdf2021-01-22T00:00:00Z2023-01-16T00:00:00Z
Behandling och förflyttning vid akut situation nyfödd på Patienthotell Vistet85042022-06-09 11:35:06Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Barnmedicin och habilitering Sunderby sjukhus; Obstetrisk och gynekologisk vård länsklinik https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5553http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5949, VARD-5-5949Behandling och förflyttning vid akut situation nyfödd på Patienthotell Vistet.pdf2022-06-08T22:00:00Z2022-06-08T22:00:00Z
Checklista diabetesbesök - med kvartal85152021-12-01 09:20:27Sköta diabetesen på egen hand för större barn Insulinpump; vid ev byte till samt vidareutbildning Dietistkontakt (< 2 och efter ca 12 mån efter debut Barnvakt (Upp till ca 10 års https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2946http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5320, VARD-5-5320Checklista diabetesbesök - med kvartal.pdf2021-11-30T23:00:00Z2021-11-30T23:00:00Z
Diabetesketoacidos arbetsblad85252008-07-17 10:19:58Datum: Patient: Diabetesketoacidos arbetsblad Lapplands Barnklinik Gällivare-Kiruna Nat vårdprogram finns i Akut Pediatrik och på Insidan-Lapplands Barnklinik-diabetessidan https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3777http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3656, VARD-5-3656Diabetesketoacidos arbetsblad.pdf2021-01-21T00:00:00Z2023-01-16T00:00:00Z
Glukosbelastning85382011-07-27 16:35:34Vikt(kg) * 8,75= ml 20 % glukosMax dos 375 ml (75g)GlukosbelastningInjektionslösning 20% glukos utan tillsatser används, ge 1,75 g glukos/kg https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2148http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3652, VARD-5-3652Glukosbelastning.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Handläggning vid ökad risk för neonatal infektion85532021-01-08 07:50:37Barnklinikens styrdokument lagras som original på intranät (Insidan Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Datum 2016-03-14 Antal sidor 1 Ersätter https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1781http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2970, VARD-5-2970Handläggning vid ökad risk för neonatal infektion.pdf2021-01-08T00:00:00Z2021-01-08T00:00:00Z
Hemgång efter förlossning - ansvar BB-BVC85682018-03-21 07:59:02Hemgång efter förlossning NLL Version 2015-01-26 Gäller från 10 mars 2015 Hemgång efter förlossning Ansvarsfördelning Förlossning/BB-BVC för barnet Syfte: Säkerställa rutiner https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2336http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4112, VARD-5-4112BB BVC ansvar.pdf2021-02-05T00:00:00Z2021-02-05T00:00:00Z
Bedömning av eftervårdsplats mor barn efter förlossningen85692021-09-06 10:55:30Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Obstetrisk och gynekologisk vård länsklinik; Barnmedicin och habilitering Sunderby sjukhus https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5561http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5944, VARD-5-5944Bedömning av eftervårdsplats mor barn efter förlossningen.pdf2021-09-05T22:00:00Z2021-09-05T22:00:00Z
Diabetes - insulinbrist85832014-10-19 17:16:25Aktuella uppgifter: Datum:_____________ Insulindosering måltid ‐ gram kolhydrat/E Frukost Dagtid (utom träning)  Nattetid Korrektionsdos ‐ sänkning blodsocker/E Frukost Dagtid https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3694http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3646, VARD-5-3646Diabetes - insulinbrist.pdf2021-01-22T00:00:00Z2023-01-16T00:00:00Z
Diabetes i skola och barnomsorg85872014-10-19 17:10:10Kontaktuppgifter: Egenvården sköts i samråd med vårdnadshavare Diabetes I skola och barnomsorg Diabetes (typ I) innebär brist på insulin Kroppen behöver insulin för att kunna https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3693http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3648, VARD-5-3648Diabetes i skolan.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
Diabetes och fysisk aktivitet85882019-01-10 13:05:52Pröva Dig fram till vad som passar dig När Du tränar Och tänk på; Normalt blodsocker dygnet före träning: Ger fyllda energiförråd - bästa förutsättningar för träning och tävling https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3692http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3649, VARD-5-3649Diabetes och fysisk aktivitet.pdf2021-01-07T00:00:00Z2021-01-07T00:00:00Z
Insulin intravenöst vid ketoacidos86512016-11-24 20:29:36Styrdokument Barnmedicin Gällivare SjukhusInsulin intravenöstVid ketoacidos hos barn med diabetes Blanda 1 ml Actrapid 100 E/ml med 100 ml 0,9% koksalt Du får en lösning med 1 E/ml https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2016http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3398, VARD-5-3398Insulin intravenöst.pdf2021-01-22T00:00:00Z2023-01-02T00:00:00Z
Insulin subcutant86522021-06-09 11:12:48Om man äter 40 g kolhydrater bör man behöva 4 E insulin = 15 g kolhydrat motsv 1 E insulin under dagen Om man äter 60 g kolhydrater bör man behöva 4 E insulin = 2 mmol sänks ett https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4411http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3399, VARD-5-3399Insulin subcutant.pdf2021-06-10T00:00:00Z2021-06-10T00:00:00Z
Insulinpump - ordinationsblad86532022-01-04 07:45:35 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Diabetes; Endokrina sjukdomar Per Friskopp Per Friskopp 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2624http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4578, VARD-5-4578Insulinpump - ordinationsblad.pdf2022-01-03T23:00:00Z2022-01-03T23:00:00Z
Hepatit B och C, handläggning i samband med graviditet och förlossning86902020-08-14 12:45:48Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Obstetrisk och gynekologisk vård länsklinik; Barnmedicin och habilitering Sunderby sjukhus https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3722http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7354, VARD-5-7354Hepatit B och C, handläggning i samband med graviditet och förlossning.pdf2020-08-13T22:00:00Z2020-08-13T22:00:00Z
HÖK Astma hos barn87552022-05-20 07:25:35 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Allergi och överkänslighet; Barnhälsovård Yonas Tewolde Berhane, Anna Alm Andersson Anna Beck 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5892http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4424, VARD-5-4424HÖK Astma hos barn.pdf2019-03-11T23:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Järntillskott barn med låg födelsevikt87892013-03-17 15:33:02Styrdokument Barnmedicin Gällivare SjukhusJärntillskott barn med låg födelseviktDatum2013-03-18Antal sidor1Ersätter motsv 2010-10-05Skrivet av=Redaktör=GodkäntÅke StenbergNiferex https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1966http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2976, VARD-5-2976Järntillskott barn med låg födelsevikt.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Korsreationer björkpollen88002022-05-16 14:20:25https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4550http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3487, VARD-5-3487Korsreaktioner björkpollen.pdf2022-05-16T00:00:00Z2022-05-16T00:00:00Z
Neuroleptika - uppföljning avseende biverkningar Barnkliniken Gällivare89542021-10-25 09:00:34Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Barnmedicin och habilitering Gällivare sjukhus; Barn- och ungdomspsykiatrisk vård https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4713http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8888, VARD-5-8888Neuroleptika - uppföljning avseende biverkningar Barnkliniken Gällivare.pdf2019-11-19T23:00:00Z2021-10-24T22:00:00Z
Övervakning prematurer89632012-02-02 19:55:56Barnklinikens styrdokument lagras som original p intranät (Insidan Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Datum 120202 Antal sidor 1 Ersätter https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1962http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2996, VARD-5-2996Övervakning prematurer.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
POX-screening för upptäckt av hjärtfel hos nyfödda90382016-05-08 16:51:58Pulsoximetri screening nyfödda Styrdokument Gällivare och Sunderby Sjukhus Godkänt Ingela Heimdahl, Åke Stenberg, Lars Alberg 2015-01-13 rev 16-05-10/Å Stenberg Ref Acta Ped Nov https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2078http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2986, VARD-5-2986Pulsoximetri screening för upptäckt av hjärtfel hos nyfödda.pdf2021-01-21T00:00:00Z2023-01-02T00:00:00Z
Uppföljning neonatala riskbarn91432021-09-06 11:25:40Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (18) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Barn- och ungdomshabilitering Gällivare-Kiruna sjukhus; Barnmedicin och habilitering https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3787http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7438, VARD-5-7438Uppföljning neonatala riskbarn.pdf2021-09-05T22:00:00Z2021-09-05T22:00:00Z
Bilirubinkontroller på BB93242021-03-18 13:16:04Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Datum 2021-03-18 Antal sidor 1 Ersätter 2019-11-07 Skrivet av Per Friskopp Redaktör Godkänt Per Friskopp https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2088http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3558, VARD-5-3558Bilirubinkontroller på BB.pdf2021-03-18T00:00:00Z2021-03-18T00:00:00Z
Buffrad lokalanestesi93822010-12-04 17:40:04Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Styrdokument Barnmedicin Gällivare Sjukhus Buffrad lokalanestesi Datum 2010-12-03 Antal sidor 1 Ersätter https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5992http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3004, VARD-5-3004Buffrad lokalanestesi.pdf2022-10-07T00:00:00Z2022-10-07T00:00:00Z
Inhalation hyperton koksalt95842014-01-15 07:29:30Barnklinikens styrdokument lagras som original på intranät (Insidan Den som använder pappersutskrifter ansvarar själv för att den är aktuell Datum 2014-01-14 Antal sidor 1 Ersätter https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2080http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3384, VARD-5-3384Inhalation hyperton koksalt.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en GH-mätning96992021-12-01 10:00:28 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Barnhälsovård Per Friskopp Per Friskopp 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Vid GH-mätning undersöks hur din kropp https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2306http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4030, VARD-5-4030Information till dig som ska vara med om en GH-mätning.pdf2021-11-30T23:00:00Z2021-11-30T23:00:00Z

Söker efter resultat...