Navigering

Dokument

 

 

Klinisk bedömning av dehydrering1996452018-09-05 17:01:11293https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pptxFalsepptx3953http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7802, VARD-5-7802Dehydrering, rehydrering och intravenös vätskebehandling hos barn.pptx2020-10-15T22:00:00Z2020-10-15T22:00:00Z
Förstoppning hos barn2126222021-01-26 11:17:30265https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpptxFalsepptx5386http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10165, VARD-5-10165BVC obstipation.pptx2021-01-25T23:00:00Z2021-01-25T23:00:00Z
Behandling och förflyttning vid akut situation nyfödd på Patienthotell Vistet1967562021-08-11 07:00:10https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5553http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5949, VARD-5-5949Behandling och förflyttning vid akut situation nyfödd på Patienthotell Vistet.pdf2021-08-09T22:00:00Z2021-08-09T22:00:00Z
Bedömning av eftervårdsplats mor barn efter förlossningen1968322021-09-06 12:55:30https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5561http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5944, VARD-5-5944Bedömning av eftervårdsplats mor barn efter förlossningen.pdf2021-09-05T22:00:00Z2021-09-05T22:00:00Z
Vaccination av prematura barn födda före 32+01992662019-01-23 08:14:22https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4328http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8305, VARD-5-8305Rekommendationer för vaccination av prematura barn.pdf2021-01-08T00:00:00Z2021-01-08T00:00:00Z
Allergi patientinformation1995072011-07-20 22:26:08https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5125http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3485, VARD-5-3485Allergi patientinformation.pdf2020-06-05T00:00:00Z2020-06-05T00:00:00Z
Hemgång efter förlossning - ansvar BB-BVC1995462018-03-21 08:59:02https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2336http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4112, VARD-5-4112BB BVC ansvar.pdf2021-02-05T00:00:00Z2021-02-05T00:00:00Z
Diabetes i skola och barnomsorg1996532014-10-19 19:10:10https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3693http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3648, VARD-5-3648Diabetes i skolan.pdf2020-06-15T00:00:00Z2020-06-15T00:00:00Z
Insulinpump - ordinationsblad1999202022-01-04 08:45:35https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2624http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4578, VARD-5-4578Insulinpump - ordinationsblad.pdf2022-01-03T23:00:00Z2022-01-03T23:00:00Z
Järntillskott barn med låg födelsevikt1999322013-03-17 16:33:02https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1966http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2976, VARD-5-2976Järntillskott barn med låg födelsevikt.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Styrdokument Barnmedicin Gällivare Sjukhus1999792021-01-14 13:30:12https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2009http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3379, VARD-5-3379LBK Pro-Epanutin tillredning och dosering.pdf2021-01-14T00:00:00Z2021-01-14T00:00:00Z
Övervakning prematurer2000792012-02-02 20:55:56https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1962http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2996, VARD-5-2996Övervakning prematurer.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Diabetes - insulinbrist1996492014-10-19 19:16:256https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3694http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3646, VARD-5-3646Diabetes - insulinbrist.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Diabetes och fysisk aktivitet1996542019-01-10 14:05:5224https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3692http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3649, VARD-5-3649Diabetes och fysisk aktivitet.pdf2021-01-07T00:00:00Z2021-01-07T00:00:00Z
Diabetesketoacidos arbetsblad1996592008-07-17 12:19:584https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3777http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3656, VARD-5-3656Diabetesketoacidos arbetsblad.pdf2021-01-21T00:00:00Z2021-01-21T00:00:00Z
Pleuradrän med pigtailkateter1984152012-12-10 16:33:0410https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf1964http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2985, VARD-5-2985Pleuradrän med pigtailkateter.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Bilirubinkontroller på BB1986442021-03-18 14:16:0433https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2088http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3558, VARD-5-3558Bilirubinkontroller på BB.pdf2021-03-18T00:00:00Z2021-03-18T00:00:00Z
Buffrad lokalanestesi1986812010-12-04 18:40:04159https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1960http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3004, VARD-5-3004Buffrad lokalanestesi.pdf2019-08-13T00:00:00Z2019-08-13T00:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en GH-mätning1989382021-12-01 11:00:2833https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2306http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4030, VARD-5-4030Information till dig som ska vara med om en GH-mätning.pdf2021-11-30T23:00:00Z2021-11-30T23:00:00Z
Inhalation hyperton koksalt1989552014-01-15 08:29:30367https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2080http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3384, VARD-5-3384Inhalation hyperton koksalt.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Osseös bennål1991172020-06-15 09:35:51990https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1500http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2444, VARD-5-2444Osseös bennål.pdf2020-06-14T22:00:00Z2020-06-14T22:00:00Z
Allergiformulär1995082004-02-08 23:19:493https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3696http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3484, VARD-5-3484Allergiformulär.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Checklista diabetesbesök - med kvartal1996282021-12-01 10:20:276https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2946http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5320, VARD-5-5320Checklista diabetesbesök - med kvartal.pdf2021-11-30T23:00:00Z2021-11-30T23:00:00Z
Glukosbelastning1997142011-07-27 18:35:346https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2148http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3652, VARD-5-3652Glukosbelastning.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Handläggning vid ökad risk för neonatal infektion1997762021-01-08 08:50:378https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1781http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2970, VARD-5-2970Handläggning vid ökad risk för neonatal infektion.pdf2021-01-08T00:00:00Z2021-01-08T00:00:00Z
Hepatit B och C, handläggning i samband med graviditet och förlossning1997832020-08-14 14:45:4862https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3722http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7354, VARD-5-7354Hepatit B och C, handläggning i samband med graviditet och förlossning.pdf2020-08-13T22:00:00Z2020-08-13T22:00:00Z
Insulin intravenöst vid ketoacidos1999182016-11-24 21:29:369https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2016http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3398, VARD-5-3398Insulin intravenöst.pdf2021-01-22T00:00:00Z2021-01-22T00:00:00Z
Insulin subcutant1999192021-06-09 13:12:486https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4411http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3399, VARD-5-3399Insulin subcutant.pdf2021-06-10T00:00:00Z2021-06-10T00:00:00Z
Korsreationer björkpollen1999632019-08-13 08:00:313https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4550http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3487, VARD-5-3487Korsreaktioner björkpollen.pdf2019-08-13T00:00:00Z2019-08-13T00:00:00Z
Minimal och lätt skallskada - patientinformation1999992019-04-04 11:00:543https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3659http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7247, VARD-5-7247Minimal och lätt skallskada - patientinformation.pdf2019-04-03T22:00:00Z2019-04-03T22:00:00Z

Söker efter resultat...