Navigering

Dokument

 

 

ECT - elektrokonvulsiv behandling1968582021-09-13 08:00:41https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5574http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2583, VARD-5-2583ECT Patientinformation.pdf2021-09-12T22:00:00Z2021-09-12T22:00:00Z
Behandlingsmedgivande om Zypadhera1970452018-11-19 08:50:474https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf4153http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8144, VARD-5-8144Behandlingsmedgivande om Zypadhera.pdf2018-11-09T10:37:00Z2018-11-09T10:37:00Z
Begäran om polishandräckning1984902021-09-10 07:05:0416436https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/TvångsvårdsåtgärdpdfFalsepdf1347http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2208, VARD-5-2208DGTVÅ Begäran om polishandräckning.pdf2021-09-09T22:00:00Z2021-09-09T22:00:00Z
Undersökning för vårdintyg1984912021-03-01 15:05:10381https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/TvångsvårdsåtgärdpdfFalsepdf1400http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2232, VARD-5-2232DGTVÅ Undersökning för vårdintyg.pdf2021-02-28T23:00:00Z2021-02-28T23:00:00Z
GAD - Generaliserat ångestsyndrom behandlingsbeskrivning1997082020-07-17 15:35:33536https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3946http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2552, VARD-5-2552GAD - Generaliserat ångestsyndrom behandlingsbeskrivning.pdf2020-07-16T22:00:00Z2020-07-16T22:00:00Z
HÖK Beroendeframkallande läkemedel1998052021-02-02 18:00:3545https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4422http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5908, VARD-5-5908HÖK ang Beroendeframkallande läkemedel.pdf2021-02-01T23:00:00Z2021-02-01T23:00:00Z
HÖK angående psykiatriska sjukdomar hos vuxna1998092021-02-02 17:45:35191https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4606http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8772, VARD-5-8772HÖK angående psykiatriska sjukdomar hos vuxna.pdf2020-01-26T23:00:00Z2021-02-01T23:00:00Z
HÖK om injektion av Zypadhera1998292021-02-02 17:55:35691https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2547http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4497, VARD-5-4497HÖK om injektion av Zypadhera.pdf2019-03-12T23:00:00Z2021-02-01T23:00:00Z
HÖK Vårdintygsbedömningar1998372020-01-08 13:50:4649https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3555http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6615, VARD-5-6615HÖK Vårdintygsbedömningar.pdf2020-01-07T23:00:00Z2020-01-07T23:00:00Z

Söker efter resultat...