Navigering

Dokument

 

 

Begäran om polishandräckning74742021-09-10 05:05:04 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Tvångsvård Karin Nordberg Inga-Lill Modig 1 av 4 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version I lagtext finns beskrivet vid vilka https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/TvångsvårdsåtgärdpdfFalsepdf1347http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2208, VARD-5-2208DGTVÅ Begäran om polishandräckning.pdf2021-09-09T22:00:00Z2021-09-09T22:00:00Z
Undersökning för vårdintyg74752022-09-01 10:25:16 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Tvångsvård Karin Nordberg Krister Berglund 1 av 4 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version En undersökning för vårdintyg får endast https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/TvångsvårdsåtgärdpdfFalsepdf1400http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2232, VARD-5-2232DGTVÅ Undersökning för vårdintyg.pdf2021-02-28T23:00:00Z2022-08-31T22:00:00Z
LABO Medgivande om samarbete77132022-01-13 10:40:12 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Missbruk och beroende Åsa Garmager Harald Segerstedt 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Tel: 072 587 90 42 samt 0920 https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf5671http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTMED-3-241, CAREACTMED-3-241LABO Medgivande om samarbete.pdf2014-08-14T11:27:54Z2022-01-12T23:00:00Z
GAD - Generaliserat ångestsyndrom behandlingsbeskrivning86042020-07-17 13:35:33 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Depression och ångest Inga-Lill Modig Inga-Lill Modig 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Sömnen är ofta dålig och man https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3946http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2552, VARD-5-2552GAD - Generaliserat ångestsyndrom behandlingsbeskrivning.pdf2020-07-16T22:00:00Z2020-07-16T22:00:00Z
HÖK Vårdintygsbedömningar87682022-01-11 16:40:06Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Division Nära VARD-5-6615, 6.0 Tvångsvård GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3555http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6615, VARD-5-6615HÖK Vårdintygsbedömningar.pdf2022-01-10T23:00:00Z2022-01-10T23:00:00Z
HÖK Beroendeframkallande läkemedel88232023-01-31 10:55:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Närsjukvård VARD-5-5908, 4.0 Missbruk och beroende GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4422http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5908, VARD-5-5908HÖK ang Beroendeframkallande läkemedel.pdf2021-02-01T23:00:00Z2023-01-30T23:00:00Z
HÖK angående psykiatriska sjukdomar hos vuxna88272023-01-31 10:55:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (17) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Närsjukvård VARD-5-8772, 3.0 Depression och ångest; Schizofreni; Suicidprevention https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4606http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8772, VARD-5-8772HÖK angående psykiatriska sjukdomar hos vuxna.pdf2020-01-26T23:00:00Z2023-01-30T23:00:00Z
HÖK om injektion av Zypadhera88292021-02-02 16:55:35 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Peter Skeppar, Anna Alm Andersson Anna Beck 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version  Om slöhet eller andra symtom på https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2547http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4497, VARD-5-4497HÖK om injektion av Zypadhera.pdf2019-03-12T23:00:00Z2021-02-01T23:00:00Z
ECT - elektrokonvulsiv behandling93992021-09-13 06:00:41 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Depression och ångest Kennet Olofsson Inga-Lill Modig 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Vad är ECT och när används det https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5574http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2583, VARD-5-2583ECT Patientinformation.pdf2021-09-12T22:00:00Z2021-09-12T22:00:00Z

Söker efter resultat...