Navigering

Dokument

 

 

Neuroleptika - uppföljning avseende biverkningar Barnkliniken Gällivare89542021-10-25 09:00:34Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Barnmedicin och habilitering Gällivare sjukhus; Barn- och ungdomspsykiatrisk vård https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4713http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8888, VARD-5-8888Neuroleptika - uppföljning avseende biverkningar Barnkliniken Gällivare.pdf2019-11-19T23:00:00Z2021-10-24T22:00:00Z

Söker efter resultat...