Navigering

Dokument

 

 

Spermaprov vid fertilitetsutredning90572021-07-01 07:30:30Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Remiss för spermaprov utfärdas av läkare vid gyn- eller urologmottagning, som led i fertilitetsutredning Var vänlig och ta kontakt med https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3119http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5600, VARD-5-5600Spermaprov vid fertilitetsutredning.pdf2021-06-30T22:00:00Z2021-06-30T22:00:00Z
Specimen collection and transport of semen samples for fertility investigation90562021-07-01 07:40:25Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Please contact the Clinical Chemistry Laboratory for an appointment prior to specimen collection Abstain from ejaculation for 3 to 5 https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3125http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5672, VARD-5-5672Specimen collection and transport of semen samples for fertility investigation.pdf2021-06-30T22:00:00Z2021-06-30T22:00:00Z

Söker efter resultat...