Navigering

Dokument

 

 

IgA-brist och Relativ IgA-sänkning - Definition, utredning, behandling och kontroller87102021-11-19 13:50:33Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Infektionsmottagningen Sunderby sjukhus; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-10660 https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5636http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10660, VARD-5-10660IgA-brist och Relativ IgA-sänkning.pdf2021-11-18T23:00:00Z2021-11-18T23:00:00Z

Söker efter resultat...