Navigering

Dokument

 

 

HÖK vid misstanke om idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH87692022-02-18 11:55:58Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Division Länssjukvård 1; Division Nära VARD-5-10180, 4.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5399http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10180, VARD-5-10180HÖK vid misstanke om idiopatisk normaltryckshydrocefalus iNPH.pdf2022-02-17T23:00:00Z2022-02-17T23:00:00Z
HÖK om Parkinsons sjukdom88312022-02-18 12:01:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Division Länssjukvård 1; Division Nära VARD-5-10174, 5.0 Parkinsonsjukdomar GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5401http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10174, VARD-5-10174HÖK om Parkinsons sjukdom.pdf2022-02-17T23:00:00Z2022-02-17T23:00:00Z
HÖK om polyneuropati88332022-02-18 11:56:03Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Division Länssjukvård 1; Division Nära VARD-5-10181, 6.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5400http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10181, VARD-5-10181HÖK om polyneuropati.pdf2022-02-17T23:00:00Z2022-02-17T23:00:00Z

Söker efter resultat...