Navigering

Dokument

 

 

Spasticitetsbehandling med Botulinumtoxin91812021-05-03 06:40:07Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Rehabiliteringsmedicinsk vård Sunderby sjukhus VARD-5-10338, 1.0 [Process] GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5474http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10338, VARD-5-10338Spasticitetsbehandling med Botulinumtoxin.pdf2021-05-02T22:00:00Z2021-05-02T22:00:00Z
Exempel schema individuell rehab Garnis92822022-05-20 09:55:30 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Jenette Nordberg Susanne Andersson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf995http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1614, CAREACTNSU-3-1614Exempel schema individuell rehab Garnis.pdf2013-06-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Exempel schema kognitiv rehab Garnis92832022-05-20 09:55:28 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Jeanette Nordberg Susanne Andersson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf994http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1613, CAREACTNSU-3-1613Exempel schema kognitiv rehab Garnis.pdf2013-06-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Exempel schema Rullstolsskola Garnis92842022-05-20 09:55:25 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Jeanette Nordberg Susanne Andersson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf993http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1615, CAREACTNSU-3-1615Exempel schema Rullstolsskola Garnis.pdf2013-06-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Aktivitetsbeteende92942019-09-25 11:55:53 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Agnes Eriksson Agnes Eriksson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Markera det alternativ som du tycker stämmer https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3029http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5455, VARD-5-5455Aktivitetsbeteende.pdf2019-09-24T22:00:00Z2019-09-24T22:00:00Z
Beställning av ambulanstransport93212021-08-18 12:10:47Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Avd 41 Neurorehabilitering Sunderby sjukhus VARD-5-8759, 1.0 [Process] GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4559http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8759, VARD-5-8759Beställning av ambulanstransport.pdf2019-08-25T22:00:00Z2021-08-17T22:00:00Z
Att underlätta yrkesarbete93712019-09-25 11:55:52 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Agnes Eriksson Agnes Eriksson 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Den tid man har i förhållande till det arbete https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3028http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5450, VARD-5-5450Att underlätta yrkesarbete.pdf2019-09-24T22:00:00Z2019-09-24T22:00:00Z
En god natts sömn Boktips94042021-12-22 14:10:44 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Lise-Lott Morin Susanne Andersson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5666http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5453, VARD-5-5453En god natts sömn Boktips.pdf2021-12-21T23:00:00Z2021-12-21T23:00:00Z
Frågor om livsstil och hälsa, Spinalis hälsonavigator94742013-08-07 12:42:37(Psykiskt, fysiskt, socialt, ekonomiskt etc) Upplever du att du kan påverka din livssituation Nej, inte alls ❑ Nej, knappast ❑ Ja, något ❑ Ja, definitivt Levnadsvanor Mat Hur https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5489http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1676, CAREACTNSU-3-1676Frågor om livsstil och hälsa, Spinalis hälsonavigator.pdf2021-05-18T00:00:00Z2021-05-18T00:00:00Z
Kognitiv rehabilitering på Garnis Rehabcenter Boden95262022-10-03 10:45:30Riktar sig till dig med kognitiva svårigheter efter sjukdom/skada Syftet med rehabiliteringen är att du ska få kunskap samt hitta strategier för att kunna hantera din vardag och https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4613http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1606, CAREACTNSU-3-1606Kognitiv rehabilitering.pdf2022-10-02T22:00:00Z2022-10-02T22:00:00Z
Kardioskop95922021-09-27 13:00:25Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Avd 41 Neurorehabilitering Sunderby sjukhus VARD-5-8758, 3.0 [Process] GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4558http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8758, VARD-5-8758Kardioskop.pdf2021-09-26T22:00:00Z2021-09-26T22:00:00Z
KICK-kurs för nydiagnosticerad MS på Garnis Rehabcenter95932022-08-30 13:35:14Riktar sig till dig som nyss har fått har diagnosen Multipel Skleros-MS Syftet är att du ska få kunskap om MS samt hitta strategier för att kunna hantera din vardag och din https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf508http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1605, CAREACTNSU-3-1605KICK-kurs för nydiagnosticerad MS.pdf2022-08-29T22:00:00Z2022-08-29T22:00:00Z
Neurologisk rehabilitering på Garnis Rehabcenter, Boden96102022-08-30 13:00:14Riktar sig till dig som har en neurologisk diagnos Syftet är att du ska få kunskap samt hitta strategier för att kunna hantera din vardag och din livssituation så https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf443http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1603, CAREACTNSU-3-1603Neurologisk rehabilitering.pdf2022-08-29T22:00:00Z2022-08-29T22:00:00Z
Information för nyttjande av Garnis Rehabcenters lokaler för patienter med personlig assistent eller närstående96302020-11-30 06:25:53 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Susanne Andersson Susanne Andersson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Kök/städ reception är bemannat t o m https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3011http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5440, VARD-5-5440Information för nyttjande av Garnis Rehabcenters lokaler för patienter med personlig assistent eller närstående.pdf2016-11-08T23:00:00Z2020-11-29T23:00:00Z
Introduktion arbetsställningar och skapande aktivitet96472019-09-25 11:55:51 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Agnes Eriksson Agnes Eriksson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version  Gör något roligt eller något du behöver för https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3026http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5456, VARD-5-5456Introduktion arbetsställningar och skapande aktivitet.pdf2019-09-24T22:00:00Z2019-09-24T22:00:00Z
MS Rehabilitering på Garnis Rehabcenter96722022-10-10 12:30:57Riktar sig till dig som har diagnosen Multipel Skleros-MS Syftet är att du ska få kunskap samt hitta strategier för att kunna hantera din vardag och din livssituation så https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3032http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5458, VARD-5-5458MS Rehabilitering på Garnis Rehabcenter.pdf2022-10-09T22:00:00Z2022-10-09T22:00:00Z
Patientinformation Gabapentin97582021-02-16 07:10:50 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Smärta Gunilla Engström Linda Spinord 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Detta läkemedel används som framgår av namnet https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5418http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2270, VARD-5-2270Patientinformation Gabapentin.pdf2021-02-15T23:00:00Z2021-02-15T23:00:00Z
Patientinformation kylväst Comfort Cooling Vest Flexi97642022-05-31 10:00:19 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Patientinformation Du har nu fått en kylväst förskriven under en https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5490http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1495, CAREACTNSU-3-1495Patientinformation kylväst Comfort Cooling Vest Flexi.pdf2021-05-17T22:00:00Z2021-05-17T22:00:00Z
Provtagning vid misstanke om subaraknoidalblödning98392022-02-08 08:30:03Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Avd 41 Neurorehabilitering Sunderby sjukhus VARD-5-8757, 3.0 [Process] GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4556http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8757, VARD-5-8757Provtagning vid misstanke om subaraknoidalblödning.pdf2022-02-07T23:00:00Z2022-02-07T23:00:00Z
Rutin förskrivning och utprovning av kylväst.98582022-12-20 10:20:17 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Förskrivning, utprovning och utvärdering av kylväst https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1579http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1493, CAREACTNSU-3-1493Rutin förskrivning och utprovning av kylväst.pdf2020-12-13T23:00:00Z2022-12-19T23:00:00Z
Patientens smärtteckning, Smärtrehab Sunderby sjukhus98782022-05-20 06:25:31Markera alla ställen där Du har smärtor och obehag Uppskatta graden av smärta med EN markering på linjen från 0 smärta till outhärdlig smärta https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5806http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-231, CAREACTNSU-3-231Patientens smärtteckning, Smärtrehab Sunderby sjukhus.pdf2016-09-27T13:51:29Z2022-05-20T00:00:00Z
Patientinformation rörande behandling med botulinumtoxin (BOTOX)98872020-10-14 13:00:33 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida 1 av 1 Syftet med behandlingen är att få en ökad aktivitetsförmåga i vardagen utifrån specifikt uppsatta aktivitetsmål https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf413http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1305, CAREACTNSU-3-1305Patientinformation rörande behandling med botulinumtoxin.pdf2020-10-13T22:00:00Z2020-10-13T22:00:00Z
Rehabiliteringsmedicinskt öppenvårdsprogram Smärta 99112022-10-10 12:30:54Vårddokument | Vårdprogram Sida 1 (12) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Rehabiliteringsmedicinsk vård Sunderby sjukhus VARD-5-8773, 4.0 [Process] GODKÄNT https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4567http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8773, VARD-5-8773Rehabiliteringsmedicinskt öppenvårdsprogram Smärta.pdf2022-10-09T22:00:00Z2022-10-09T22:00:00Z
Rehabiliteringsmedicinskt program för rehabilitering efter förvärvad hjärnskada99122021-10-15 13:25:53Vårddokument | Vårdprogram Sida 1 (11) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Rehabiliteringsmedicinsk vård Sunderby sjukhus VARD-5-8884, 1.0 [Process] GODKÄNT https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4617http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8884, VARD-5-8884Rehabiliteringsmedicinskt program för rehabilitering efter förvärvad hjärnskada.pdf2019-10-08T22:00:00Z2021-10-14T22:00:00Z
Rehabiliteringsmedicinskt program för ryggmärgsskaderehabilitering och uppföljning99132022-08-22 05:45:18Vårddokument | Vårdprogram Sida 1 (11) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Rehabiliteringsmedicinsk vård Sunderby sjukhus VARD-5-8748, 2.0 [Process] GODKÄNT https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4552http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8748, VARD-5-8748Rehabiliteringsmedicinskt program för ryggmärgsskaderehabilitering och uppföljning.pdf2022-08-21T22:00:00Z2022-08-21T22:00:00Z
Rehabiliteringsmedicinskt slutenvårdsprogram - Avd 41 N 99142022-05-19 09:50:48Vårddokument | Vårdprogram Sida 1 (10) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Avd 41 Neurorehabilitering Sunderby sjukhus VARD-5-5667, 10.0 [Process] GODKÄNT https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1362http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5667, VARD-5-5667Rehabiliteringsmedicinskt slutenvårdsprogram - Avd 41 N.pdf2022-05-18T22:00:00Z2022-05-18T22:00:00Z
Rullstolsskola Garnis Rehabcenter, Boden99182022-09-06 05:45:25Sida 1 (3) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Riktar sig till dig som kör aktiv rullstol och har behov att av förbättra din teknik oavsett diagnos Syftet är att du ska få praktisk https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3282http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6252, VARD-5-6252Rullstolskola patientinformation.pdf2022-09-05T22:00:00Z2022-09-05T22:00:00Z
Parkinsonrehabilitering på Garnis Rehabcenter99352022-08-30 13:40:15Riktar sig till dig som har diagnosen Parkinsons sjukdom Syftet är att du ska få kunskap samt hitta strategier för att kunna hantera din vardag och din livssituation så https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3031http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5459, VARD-5-5459Parkinsonrehabilitering.pdf2022-08-29T22:00:00Z2022-08-29T22:00:00Z
Patientinformation Pregabalin99482022-05-20 06:45:08 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Smärta Gunilla Engström Stefan Stridsman 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Detta läkemedel används som framgår av https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5838http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5555, VARD-5-5555Patientinformation Pregabalin.pdf2017-05-15T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Regelbunden uppföljning av patienter med ryggmärgsskada99722021-08-02 08:55:09 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Ryggmärgsskada Susanne Andersson Malin Eberhardsson 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Vikt och längd dokumenteras i VAS https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5544http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4444, VARD-5-4444Regelbunden uppföljning av patienter med ryggmärgsskada.pdf2021-08-01T22:00:00Z2021-08-01T22:00:00Z

Söker efter resultat...