Navigering

Dokument

 

 

Hepatit C -Behandlande läkares åtgärder enligt SML, smittskyddsanmälan samt journalföring117772021-11-16 13:10:17Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionsmottagningen Sunderby sjukhus; Infektionssjukvård Sunderby 3https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3336http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6449, VARD-5-6449Hepatit C -Behandlande läkares åtgärder enligt SML, smittskyddsanmälan samt journalföring.pdf2021-11-15T23:00:00Z2021-11-15T23:00:00Z
Patientfrågeformulär119162023-10-05 09:25:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby 13https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5606http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10622, VARD-5-10622Patientfrågeformulär.pdf2023-10-04T22:00:00Z2023-10-04T22:00:00Z
Hembehandlingsjournal113822022-01-27 09:40:22Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION 12https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4781http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9170, VARD-5-9170Hembehandlingsjournal (sparad automatiskt).pdf2022-01-26T23:00:00Z2022-01-26T23:00:00Z
HIV Postexpositionsprofylax- PEP116422021-10-12 06:45:18Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-10574, 1.0 HIV GODKÄNT DATUM 318https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5597http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10574, VARD-5-10574HIV Postexpositionsprofylax- PEP.pdf2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
Miljöundersökning TBC117692021-11-18 11:00:06Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-6871, 2.0 Tuberkulos GODKÄNT 12https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4535http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6871, VARD-5-6871Miljöundersökning TBC.pdf2021-11-17T23:00:00Z2021-11-17T23:00:00Z
Hepatit B hos gravida117722024-02-13 09:10:03Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-7479, 4.0 Hepatit GODKÄNT DATUM ANSVARIG 285https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3776http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7479, VARD-5-7479Hepatit B hos gravida.pdf2021-10-25T22:00:00Z2024-02-12T23:00:00Z
Hepatit C- Avslut och smittfriförklaring117762021-10-18 09:10:27Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby 22https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3337http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6450, VARD-5-6450Hepatit C- Avslut och smittfriförklaring.pdf2021-10-17T22:00:00Z2021-10-17T22:00:00Z
Sjuksköterskebaserad mottagning för HIV-patienter119452021-10-12 09:15:17Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby 12https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5598http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10594, VARD-5-10594Sjuksköterskebaserad mottagning för HIV-patienter.pdf2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
Hepatit C- Patient som inte följer förhållningsregler- strategier117062021-11-16 13:10:13Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Avdelning 35 Infektion och hud 9https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5625http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10613, VARD-5-10613Hepatit C- Patient som inte följer förhållningsregler- strategier.pdf2021-11-15T23:00:00Z2021-11-15T23:00:00Z
Rutin vid vård av patient med smittsam Tuberkulos120032022-04-21 11:55:46Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Avdelning 35 Infektion och hud 15https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5770http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10630, VARD-5-10630Rutin vid vård av patient med Tuberkulos.pdf2022-04-20T22:00:00Z2022-04-20T22:00:00Z
Handläggning av MRB-bärarskap infektionsmottagningen102622023-04-24 05:00:14Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby sjukhus VARD-5-9264 13https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf6130http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9264, VARD-5-9264Handläggning av MRB-bärarskap infektionsmottagningen.pdf2023-04-23T22:00:00Z2023-04-23T22:00:00Z
Gastroenterit113612021-10-18 08:35:34Vårddokument | Standardiserad vårdplan Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-8880, 3.0 29https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4614http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8880, VARD-5-8880Gastroenterit.pdf2021-10-17T22:00:00Z2021-10-17T22:00:00Z
Hepatit B och C, handläggning i samband med graviditet och förlossning117732023-07-03 12:45:01Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Obstetrisk och gynekologisk vård länsklinik; Barnmedicin och habilitering Sunderby sjukhus 70https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3722http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7354, VARD-5-7354Hepatit B och C, handläggning i samband med graviditet och förlossning.pdf2023-07-02T22:00:00Z2023-07-02T22:00:00Z
Patientinformation rörande BCG-vaccination mot tuberkulos (TBC)119812021-11-04 13:15:17 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Tuberkulos; Infektion/Infestation Sanne Hovmöller, Magdalena Lindvall 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 85https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2407http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2528, VARD-5-2528Patientinformation rörande BCG-vaccination.pdf2021-11-03T23:00:00Z2021-11-03T23:00:00Z
Svår sepsis, Sepsislarm118912021-09-20 05:15:47Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Akutsjukvården Sunderby sjukhus; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus 101https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3215http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5662, VARD-5-5662Svår sepsis, Sepsislarm.pdf2021-09-19T22:00:00Z2021-09-19T22:00:00Z
Standardvårdplan Sepsis journalhandling119472023-03-16 10:00:12 DATUM: PATIENTID: JOURNALHANDLING Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Sepsis Petter Lansgren Bernhardsen Sanne Hovmöller 1 av 5 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt 142https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf6202http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3759, VARD-5-3759Standardvårdplan Sepsis journalhandling.pdf2019-11-06T23:00:00Z2023-03-15T23:00:00Z
Variabel Immunbrist, handläggning121182023-04-09 13:55:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby 51https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5630http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10620, VARD-5-10620Variabel Immunbrist, handläggning.pdf2023-04-08T22:00:00Z2023-04-08T22:00:00Z
Hepatit C – Informationsbrev till gravida95012021-10-18 09:15:30 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Hepatit Sanne Hovmöller, Magdalena Lindvall Frida Jakobsson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Det är därför bra för dig 9https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1619http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2476, VARD-5-2476Hepatit C – Informationsbrev till gravida. Sunderby sjukhus.pdf2021-10-17T22:00:00Z2021-10-17T22:00:00Z
Gastroenterit Kunskapsunderlag113602023-10-12 09:35:03Vårddokument | Kunskapsunderlag Sida 1 (33 DOKUMENT-ID VERSION PROCESS VARD-5-8881 5.0 Gastroenterit GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE RIKTLINJER FÖR START AV SVP FÖR 155https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4615http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8881, VARD-5-8881Gastroenterit Kunskapsunderlag.pdf2021-10-17T22:00:00Z2023-10-11T22:00:00Z
IgA-brist och Relativ IgA-sänkning - Definition, utredning, behandling och kontroller117222021-11-19 13:50:33Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Infektionsmottagningen Sunderby sjukhus; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-10660 189https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5636http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10660, VARD-5-10660IgA-brist och Relativ IgA-sänkning.pdf2021-11-18T23:00:00Z2021-11-18T23:00:00Z
Smittspårning TB, kontakt98672022-05-30 11:30:24Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-6867, 2.0 Infektion 19https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3490http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6867, VARD-5-6867Smittspårning TB, kontakt.pdf2019-05-26T22:00:00Z2022-05-29T22:00:00Z
Uppföljning, behandling Latent TB100892023-03-15 07:40:09Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-6847, 4.0 Tuberkulos GODKÄNT 14https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3482http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6847, VARD-5-6847Uppföljning, behandling Latent TB.pdf2023-03-14T23:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Anafylaxibehandling lokal anvisning för Infektionskliniken76312021-10-19 08:20:22Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Avdelning 35 Infektion och hud Sunderby sjukhus 17https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf5604http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10607, VARD-5-10607Anafylaxibehandling lokal anvisning för Infektionskliniken.pdf2021-10-18T22:00:00Z2021-10-18T22:00:00Z
Checklista inför hembehandling av immunglobuliner113422021-10-20 11:40:54 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Immunbrist Petter Lansgren Bernhardsen Magdalena Lindvall 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Om det blir luft kvar i 8https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2788http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4975, VARD-5-4975Checklista inför hembehandling av immunglobuliner.pdf2021-10-19T22:00:00Z2021-10-19T22:00:00Z
Information om InfCareHIV, kvalitetsregister117962023-10-13 09:40:02Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Hur vi förbättrar kvaliteten i HIV-vården för Dig och andra patienter För att förbättra och säkra Hiv vårdens kvalitet vid svenska 16https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3850http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7615, VARD-5-7615Information om InfCareHIV, kvalitetsregister.pdf2021-09-28T22:00:00Z2023-10-12T22:00:00Z
Hepatit C- Handläggning av patienter som söker för blodsmitta117792023-04-20 11:50:01Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby 21https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf6260http://spportal.extvis.local/process/vard-publik/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10616, VARD-5-10616Hepatit C- Handläggning av patienter som söker för blodsmitta.pdf2023-04-19T22:00:00Z2023-04-19T22:00:00Z
Nutritionssond på infektionsavdelning 35, lokal rutin98062021-08-31 07:30:29Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Avdelning 35 Infektion och hud Sunderby sjukhus 55https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4566http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8750, VARD-5-8750Nutritionssond på infektionsavdelning 35, lokal rutin.pdf2021-08-30T22:00:00Z2021-08-30T22:00:00Z
Rutiner vid smittspårning98002023-01-20 10:35:01Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-6373, 3.0 Anmälningspliktiga 45https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3364http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6373, VARD-5-6373Rutiner vid smittspårning.pdf2021-10-11T22:00:00Z2023-01-19T23:00:00Z
Hembehandling med subcutan immunglobulin113812021-11-03 12:10:02Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Immunglobulinbehandling kan skötas hemma genom att man med hjälp av en bärbar pump ger immunglobulin som infusion i underhudsfettet 282https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4782http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9278, VARD-5-9278Hembehandling med subcutan immunglobulin.pdf2021-11-02T23:00:00Z2021-11-02T23:00:00Z
Hepatit C- Handläggning då patient saknar uppehållstillstånd117052021-11-15 09:25:10Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby 2https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5621http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10615, VARD-5-10615Hepatit C- Handläggning då patient saknar uppehållstillstånd.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z

Söker efter resultat...