Navigering

Dokument

 

 

Anafylaxibehandling lokal anvisning för Infektionskliniken76312021-10-19 08:20:22Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Avdelning 35 Infektion och hud Sunderby sjukhus https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf5604http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10607, VARD-5-10607Anafylaxibehandling lokal anvisning för Infektionskliniken.pdf2021-10-18T22:00:00Z2021-10-18T22:00:00Z
Schema för spädning av antibiotika77202021-11-22 09:00:18Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-10662,1.0 [Process] GODKÄNT https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf5637http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10662, VARD-5-10662Schema för spädning av antibiotika.pdf2021-11-21T23:00:00Z2021-11-21T23:00:00Z
DAA behandling lathund83952021-11-19 12:30:33Vårddokument | Vårdprogram Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Avdelning 35 Infektion och hud Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5634http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10646, VARD-5-10646DAA behandling lathund.pdf2021-11-18T23:00:00Z2021-11-18T23:00:00Z
Echinocandinbehandling hos vuxna84022021-10-13 12:30:42Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-10578, 1.0 [Process] GODKÄNT https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5599http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10578, VARD-5-10578Echinocandinbehandling vuxna.pdf2021-10-12T22:00:00Z2021-10-12T22:00:00Z
Checklista inför hembehandling av immunglobuliner84572021-10-20 11:40:54 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Immunbrist Petter Lansgren Bernhardsen Magdalena Lindvall 1 av 2 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Om det blir luft kvar i https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf2788http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4975, VARD-5-4975Checklista inför hembehandling av immunglobuliner.pdf2021-10-19T22:00:00Z2021-10-19T22:00:00Z
Gastroenterit85352021-10-18 08:35:34Vårddokument | Standardiserad vårdplan Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-8880, 3.0 https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4614http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8880, VARD-5-8880Gastroenterit.pdf2021-10-17T22:00:00Z2021-10-17T22:00:00Z
Handläggning vid misstänkt högsmittsam allvarlig infektion - HSAI85512021-11-03 14:15:04Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (55) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-9315, 1.0 https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5610http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9315, VARD-5-9315Handläggning vid misstänkt högsmittsam allvarlig infektion - HSAI.pdf2021-11-02T23:00:00Z2021-11-02T23:00:00Z
Hembehandling med subcutan immunglobulin85562021-11-03 12:10:02Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Immunglobulinbehandling kan skötas hemma genom att man med hjälp av en bärbar pump ger immunglobulin som infusion i underhudsfettet https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4782http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9278, VARD-5-9278Hembehandling med subcutan immunglobulin.pdf2021-11-02T23:00:00Z2021-11-02T23:00:00Z
Hembehandlingsjournal85572022-01-27 09:40:22Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4781http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9170, VARD-5-9170Hembehandlingsjournal (sparad automatiskt).pdf2022-01-26T23:00:00Z2022-01-26T23:00:00Z
Anti-IgA Antikroppar85602021-10-28 13:20:23Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5607http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10621, VARD-5-10621Anti-IgA Antikroppar.pdf2021-10-27T22:00:00Z2021-10-27T22:00:00Z
Gastroenterit Kunskapsunderlag86052021-10-18 08:35:28Vårddokument | Kunskapsunderlag Sida 1 (33 DOKUMENT-ID VERSION PROCESS VARD-5-8881 4.0 Gastroenterit GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE RIKTLINJER FÖR START AV SVP FÖR https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf4615http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8881, VARD-5-8881Gastroenterit Kunskapsunderlag.pdf2021-10-17T22:00:00Z2021-10-17T22:00:00Z
Hepatit C- Patient som inte följer förhållningsregler- strategier86222021-11-16 13:10:13Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Avdelning 35 Infektion och hud https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5625http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10613, VARD-5-10613Hepatit C- Patient som inte följer förhållningsregler- strategier.pdf2021-11-15T23:00:00Z2021-11-15T23:00:00Z
Hepatit C- Smittförklaring, intyg86232021-10-18 09:15:29Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3327http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6443, VARD-5-6443Hepatit C- Smittförklaring, intyg.pdf2021-10-17T22:00:00Z2021-10-17T22:00:00Z
Hepatit C- Standardjournalmall, förhållningsregler86242021-11-15 12:40:04Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Avdelning 35 Infektion och hud https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5622http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10608, VARD-5-10608Hepatit C- Standardjournalmall, förhållningsregler.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Uppföljning av cirrhospatient86252021-11-15 09:20:06Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5618http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10617, VARD-5-10617Hepatit C- Uppföljning av cirrhospatient.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
HIV i samband med graviditet och förlossning86292021-09-23 14:10:43Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Obstetrisk och gynekologisk vård länsklinik https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3641http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7189, VARD-5-7189HIV i samband med graviditet och förlossning.pdf2021-09-22T22:00:00Z2021-09-22T22:00:00Z
HIV Postexpositionsprofylax- PEP86302021-10-12 06:45:18Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-10574, 1.0 HIV GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5597http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10574, VARD-5-10574HIV Postexpositionsprofylax- PEP.pdf2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
IgG-subklassbrist / Relativ IgG-brist86392021-10-28 13:25:25Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-7632, 2.0 Immunbrist GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3950http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7632, VARD-5-7632IgG-subklassbrist - Relativ IgG-brist.pdf2021-10-27T22:00:00Z2021-10-27T22:00:00Z
Lokalt vårdprogram HIV86712021-10-14 09:40:04Vårddokument | Vårdprogram Sida 1 (9) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus] VARD-5-10384, 1.0 HIV GODKÄNT https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5601http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10384, VARD-5-10384Lokalt vårdprogram HIV.pdf2021-10-13T22:00:00Z2021-10-13T22:00:00Z
Multiresistenta gramnegativa bakterier vårdhygienisk rutin i slutenvård86792021-12-13 14:10:40Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (7) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten VARD-5-10021, 2.0 Vårdhygien; Smittskydd GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5304http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10021, VARD-5-10021Multiresistenta gramnegativa bakterier vårdhygienisk rutin i slutenvård.pdf2021-12-12T23:00:00Z2021-12-12T23:00:00Z
Hep B - Handläggning av ny patient som remitterats till infektionsmottagningen86882021-04-27 13:55:34Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5466http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10023, VARD-5-10023Hep B - Handläggning av ny patient som remitterats till infektionsmottagningen.pdf2021-04-26T22:00:00Z2021-04-26T22:00:00Z
Hepatit B hos gravida86892021-10-26 09:45:34Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-7479, 3.0 Hepatit GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3776http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7479, VARD-5-7479Hepatit B hos gravida.pdf2021-10-25T22:00:00Z2021-10-25T22:00:00Z
Hepatit B och C, handläggning i samband med graviditet och förlossning86902020-08-14 12:45:48Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Obstetrisk och gynekologisk vård länsklinik; Barnmedicin och habilitering Sunderby sjukhus https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3722http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7354, VARD-5-7354Hepatit B och C, handläggning i samband med graviditet och förlossning.pdf2020-08-13T22:00:00Z2020-08-13T22:00:00Z
Hepatit C - Leverbiopsi, indikation och rutin86912021-10-18 08:55:27Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-6843, 3.0 Hepatit GODKÄNT https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3477http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6843, VARD-5-6843Hepatit C - Leverbiopsi, indikation och rutin.pdf2021-10-17T22:00:00Z2021-10-17T22:00:00Z
Hepatit C - Smittspårning, standardbrev86922021-11-15 09:20:05Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5620http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10618, VARD-5-10618Hepatit C - Smittspårning, standardbrev.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Avslut och smittfriförklaring86932021-10-18 09:10:27Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3337http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6450, VARD-5-6450Hepatit C- Avslut och smittfriförklaring.pdf2021-10-17T22:00:00Z2021-10-17T22:00:00Z
Hepatit C -Behandlande läkares åtgärder enligt SML, smittskyddsanmälan samt journalföring86942021-11-16 13:10:17Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionsmottagningen Sunderby sjukhus; Infektionssjukvård Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3336http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6449, VARD-5-6449Hepatit C -Behandlande läkares åtgärder enligt SML, smittskyddsanmälan samt journalföring.pdf2021-11-15T23:00:00Z2021-11-15T23:00:00Z
Hepatit C- Förhållningsregler- Standardjournalmall86952021-11-15 09:20:05Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5619http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10619, VARD-5-10619Hepatit C- Förhållningsregler- Standardjournalmall.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Handläggning då patient saknar uppehållstillstånd86962021-11-15 09:25:10Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5621http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10615, VARD-5-10615Hepatit C- Handläggning då patient saknar uppehållstillstånd.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
IgA-brist och Relativ IgA-sänkning - Definition, utredning, behandling och kontroller87102021-11-19 13:50:33Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Infektionsmottagningen Sunderby sjukhus; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-10660 https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5636http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10660, VARD-5-10660IgA-brist och Relativ IgA-sänkning.pdf2021-11-18T23:00:00Z2021-11-18T23:00:00Z

Söker efter resultat...