Navigering

Dokument

 

 

HIV Postexpositionsprofylax- PEP1029082021-10-12 08:45:18https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5597http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10574, VARD-5-10574HIV Postexpositionsprofylax- PEP.pdf2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
Sjuksköterskebaserad mottagning för HIV-patienter1029182021-10-12 11:15:17https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5598http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10594, VARD-5-10594Sjuksköterskebaserad mottagning för HIV-patienter.pdf2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
Echinocandinbehandling hos vuxna1338052021-10-13 14:30:42https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5599http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10578, VARD-5-10578Echinocandinbehandling vuxna.pdf2021-10-12T22:00:00Z2021-10-12T22:00:00Z
Provtagningsrutin vid HIV1338082021-10-14 09:25:01https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5600http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593, VARD-5-10593Provtagningsrutin vid HIV.pdf2021-10-13T22:00:00Z2021-10-13T22:00:00Z
Anafylaxibehandling lokal anvisning för Infektionskliniken1338372021-10-19 10:20:22https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf5604http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10607, VARD-5-10607Anafylaxibehandling lokal anvisning för Infektionskliniken.pdf2021-10-18T22:00:00Z2021-10-18T22:00:00Z
Anti-IgA Antikroppar1338792021-10-28 15:20:23https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5607http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10621, VARD-5-10621Anti-IgA Antikroppar.pdf2021-10-27T22:00:00Z2021-10-27T22:00:00Z
Patientfrågeformulär1338802021-10-28 15:25:23https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5606http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10622, VARD-5-10622Patientfrågeformulär.pdf2021-10-27T22:00:00Z2021-10-27T22:00:00Z
Hepatit C - Smittspårning, standardbrev1339942021-11-15 10:20:05https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5620http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10618, VARD-5-10618Hepatit C - Smittspårning, standardbrev.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Förhållningsregler- Standardjournalmall1339962021-11-15 10:20:05https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5619http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10619, VARD-5-10619Hepatit C- Förhållningsregler- Standardjournalmall.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Handläggning då patient saknar uppehållstillstånd1339982021-11-15 10:25:10https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5621http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10615, VARD-5-10615Hepatit C- Handläggning då patient saknar uppehållstillstånd.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Uppföljning av cirrhospatient1339992021-11-15 10:20:06https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5618http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10617, VARD-5-10617Hepatit C- Uppföljning av cirrhospatient.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Standardjournalmall, förhållningsregler1340032021-11-15 13:40:04https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5622http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10608, VARD-5-10608Hepatit C- Standardjournalmall, förhållningsregler.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Patient som inte följer förhållningsregler- strategier1340122021-11-16 14:10:13https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5625http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10613, VARD-5-10613Hepatit C- Patient som inte följer förhållningsregler- strategier.pdf2021-11-15T23:00:00Z2021-11-15T23:00:00Z
Variabel Immunbrist, handläggning1340552021-11-18 15:55:05https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5630http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10620, VARD-5-10620Variabel Immunbrist, handläggning.pdf2021-11-17T23:00:00Z2021-11-17T23:00:00Z
Behandling med intravenöst immunglobulin1340572021-11-18 15:45:05https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5629http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5633, VARD-5-5633Behandling med intravenöst immunglobulin.pdf2021-11-17T23:00:00Z2021-11-17T23:00:00Z
Uppföljning Tuberkulosbehandling1340602022-01-21 10:20:42https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5632http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10631, VARD-5-10631Uppföljning Tuberkulosbehandling.pdf2022-01-20T23:00:00Z2022-01-20T23:00:00Z
DAA behandling lathund1340672021-11-19 13:30:33https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5634http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10646, VARD-5-10646DAA behandling lathund.pdf2021-11-18T23:00:00Z2021-11-18T23:00:00Z
Latent TBC1340742021-11-19 13:15:34https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5633http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10632, VARD-5-10632Latent Tuberkulos.pdf2021-11-18T23:00:00Z2021-11-18T23:00:00Z
TBC - Läkemedelsbehandling1340752021-11-19 14:40:32https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5635http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10659, VARD-5-10659TBC - Läkemedelsbehandling.pdf2021-11-18T23:00:00Z2021-11-18T23:00:00Z
Schema för spädning av antibiotika1340832021-11-22 10:00:18https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf5637http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10662, VARD-5-10662Schema för spädning av antibiotika.pdf2021-11-21T23:00:00Z2021-11-21T23:00:00Z
Hep B - Handläggning av ny patient som remitterats till infektionsmottagningen1474082021-04-27 15:55:34https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5466http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10023, VARD-5-10023Hep B - Handläggning av ny patient som remitterats till infektionsmottagningen.pdf2021-04-26T22:00:00Z2021-04-26T22:00:00Z
Vaccinationsprogram för splenektomerad patient1925532021-06-04 13:20:04https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5506http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10010, VARD-5-10010Vaccinationsprogram för splenektomerad patient.pdf2021-06-03T22:00:00Z2021-06-03T22:00:00Z
Malarialäkemedel1970872019-12-19 13:55:28https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf3461http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6781, VARD-5-6781Malarialäkemedel.pdf2019-12-18T23:00:00Z2019-12-18T23:00:00Z
Frågeformulär inför vaccinering1988102020-08-20 15:10:20https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5170http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9812, VARD-5-9812Frågeformulär inför vaccinering.pdf2020-08-19T22:00:00Z2020-08-19T22:00:00Z
Hälsodeklaration TBC1988402022-01-21 10:15:42https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3484http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6851, VARD-5-6851Hälsodeklaration TBC.pdf2022-01-20T23:00:00Z2022-01-20T23:00:00Z
Handläggning av MRB-bärarskap infektionsmottagningen1988482020-01-22 08:20:30https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4814http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9264, VARD-5-9264Handläggning av MRB-bärarskap infektionsmottagningen.pdf2020-01-21T23:00:00Z2020-01-21T23:00:00Z
Hepatit C – Informationsbrev till gravida1988632021-10-18 11:15:30https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1619http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2476, VARD-5-2476Hepatit C – Informationsbrev till gravida. Sunderby sjukhus.pdf2021-10-17T22:00:00Z2021-10-17T22:00:00Z
Miljöundersökning TB, Indexfall1990622021-03-26 11:40:25https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3491http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6862, VARD-5-6862Miljöundersökning TB, Indexfall.pdf2021-03-25T23:00:00Z2021-03-25T23:00:00Z
Miljöundersökning tuberkulos, handläggning av IGRA-svar och remissförfarande1990632019-11-19 14:55:46https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3775http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7475, VARD-5-7475Miljöundersökning tuberkulos, handläggning av IGRA-svar och remissförfarande.pdf2019-11-18T23:00:00Z2019-11-18T23:00:00Z
Rutiner vid smittspårning1993142021-10-12 08:55:18https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3364http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6373, VARD-5-6373Rutiner vid smittspårning.pdf2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z

Söker efter resultat...