Navigering

Dokument

 

 

Arbetsterapeutiska åtgärder på avdelning reumatologen283102021-05-24 08:21:04https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5158http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-265, nsarbsy-4-265Arbetsterapeutiska åtgärder på avdelning reumatologen.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder vid 2-veckors rehabiliteringsgrupp på reumatologen283112021-05-24 08:21:04https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5157http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-267, nsarbsy-4-267Arbetsterapeutiska åtgärder vid 2-veckors rehabiliteringsgrupp på reumatologen.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder vid teambesök på reumatologmottagningen283122021-05-24 08:16:063https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5156http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-266, nsarbsy-4-266Arbetsterapeutiska åtgärder vid teambesök på reumatologmottagningen.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
Arbetsterapiprogram Psoriasisartrit283132021-05-24 08:16:072034https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5155http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-269, nsarbsy-4-269Arbetsterapiprogram Psoriasisartrit.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
ARBETSTERAPIPROGRAM 283142021-05-24 08:21:0366https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5154http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-268, nsarbsy-4-268Arbetsterapiprogram Reumatoid artrit.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
Information till dig som står på ett biologiskt orginalläkemedel eller biosimilar för din reumatiska sjukdom1989402019-10-22 07:50:37https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4622http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8914, VARD-5-8914Information till dig som står på ett biologiskt orginalläkemedel eller biosimilar för din reumatiska sjukdom.pdf2019-10-21T22:00:00Z2019-10-21T22:00:00Z
Provtagningsföreskrift för urinsamling1992452021-08-24 09:20:28https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3100http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5643, VARD-5-5643Provtagningsföreskrift för urinsamling Reumatologmottagningen.pdf2021-08-23T22:00:00Z2021-08-23T22:00:00Z
Rutin för muntlig information vid subkutan Certolizumabpegol-behandling (t.ex.Cimzia) 1992972021-10-08 20:50:20https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4421http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2822, VARD-5-2822Rutin för muntlig information vid subkutan Certolizumabpegol (t.ex. Cimzia) behandling.pdf2021-10-07T22:00:00Z2021-10-07T22:00:00Z
Synacthentest - Patientinformation Reumatologmottagningen1993802021-05-03 09:55:06https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4211http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8232, VARD-5-8232Synacthentest - Patientinformation Reumatologmottagningen.pdf2021-05-02T22:00:00Z2021-05-02T22:00:00Z
Till Dig som är patient på reumatologmottagningen1993932020-05-28 11:10:39https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5117http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9400, VARD-5-9400Till Dig som är patient på reumatologmottagningen.pdf2020-05-27T22:00:00Z2020-05-27T22:00:00Z
Reumatoid artrit, bakgrund2001562013-11-21 01:25:31https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf777http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-494, CAREINVSOM-3-494Reumatoid artrit, bakgrund.pdf2013-09-26T22:00:00Z2013-09-26T22:00:00Z
Reumatoid artrit, handläggning inom Primärvård2001582013-11-21 01:25:29https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf775http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-500, CAREINVSOM-3-500Reumatoid artrit, handläggning inom Primärvård.pdf2013-09-26T22:00:00Z2013-09-26T22:00:00Z
Reumatoid artrit, Ledpunktion2001592013-11-21 01:25:28https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf774http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-503, CAREINVSOM-3-503Reumatoid artrit, Ledpunktion.pdf2013-09-26T22:00:00Z2013-09-26T22:00:00Z
Reumatoid artrit, Symtom2001602013-11-21 01:25:24https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf773http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-495, CAREINVSOM-3-495Reumatoid artrit, Symtom.pdf2013-09-26T22:00:00Z2013-09-26T22:00:00Z
ARAVA/LEFLUNOMID1991332020-10-12 12:30:351695https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1380http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2224, VARD-5-2224Patientinformation Arava.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
AZATIOPRIN/IMUREL1991352020-10-12 12:35:381709https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1376http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2227, VARD-5-2227Patientinformation AZATIOPRIN.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
CELLCEPT / MYKOFENOLATMOFETIL1991392020-10-12 12:35:401199https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1379http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2225, VARD-5-2225Patientinformation Cellcept.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
Patientinformation Sendoxan/ Cyklofosfamid infusion1991402021-10-14 11:50:06494https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4539http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8237, VARD-5-8237Patientinformation Cyklofosfamid infusion.pdf2021-10-13T22:00:00Z2021-10-13T22:00:00Z
METHOTREXATE (MTX)1991632020-10-12 12:30:446143https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1378http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2229, VARD-5-2229Patientinformation Methotrexate.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
PLAQUENIL(Hydroxiklorin)1991662020-10-12 12:35:312069https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1706http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2819, VARD-5-2819Patientinformation Plaquenil.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
Salazopyrin EN / SULFASALAZIN1991712020-10-12 12:35:392583https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1377http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2236, VARD-5-2236Patientinformation Salazopyrin EN.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
SANDIMMUN/CIKLOSPORIN1991722020-10-12 12:30:451235https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1375http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2233, VARD-5-2233Patientinformation Sandimmun.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
Provtagningsföreskrift avföringsprov, F-Hemoglobin 1992442021-08-24 09:20:28318https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3177http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5727, VARD-5-5727Provtagningsföreskrift avföringsprov, F-Hemoglobin Reumatolgmottagningen.pdf2021-08-23T22:00:00Z2021-08-23T22:00:00Z
Rutin för muntlig information vid subkutan Anakinrabehandling (t.ex. Kineret®) 1992962021-10-08 20:45:2110https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4418http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2823, VARD-5-2823Rutin för muntlig information vid subkutan Anakinrabehandling (t.ex. Kineret).pdf2021-10-07T22:00:00Z2021-10-07T22:00:00Z
Ansvarsfördelning mellan primärvården och Reumatologkliniken i Norrbotten1995172013-11-21 01:48:03111https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1151http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-499, CAREINVSOM-3-499Ansvarsfördelning mellan primärvården och Reumatologkliniken i Norrbotten.pdf2013-09-26T22:00:00Z2013-09-26T22:00:00Z
Behandling på Reumatologen SY när diagnosen RA är fastställd 1995572013-11-21 01:46:22387https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1101http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-502, CAREINVSOM-3-502Behandling på Reumatologen SY när diagnosen RA är fastställd.pdf2013-09-26T22:00:00Z2013-09-26T22:00:00Z
Reumatoid artrit, behandling2001572013-11-21 01:25:306https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf776http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-497, CAREINVSOM-3-497Reumatoid artrit, behandling.pdf2013-09-26T22:00:00Z2013-09-26T22:00:00Z
Reumatoid artrit, utredning2001612013-11-21 01:25:186778https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf772http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-496, CAREINVSOM-3-496Reumatoid artrit, utredning.pdf2013-09-26T22:00:00Z2013-09-26T22:00:00Z
OTEZLA (Apremilast)2129382020-10-12 12:30:443https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5232http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7334, VARD-5-7334Patientinformation Otezla.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z

Söker efter resultat...