Navigering

Dokument

 

 

Arbetsterapeutiska åtgärder på avdelning reumatologen71212021-05-24 06:21:04Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-265 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5158http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-265, nsarbsy-4-265Arbetsterapeutiska åtgärder på avdelning reumatologen.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder vid 2-veckors rehabiliteringsgrupp på reumatologen71272021-05-24 06:21:04Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-267 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5157http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-267, nsarbsy-4-267Arbetsterapeutiska åtgärder vid 2-veckors rehabiliteringsgrupp på reumatologen.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
Arbetsterapeutiska åtgärder vid teambesök på reumatologmottagningen71672021-05-24 06:16:06Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-266 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5156http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-266, nsarbsy-4-266Arbetsterapeutiska åtgärder vid teambesök på reumatologmottagningen.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
Arbetsterapiprogram Psoriasisartrit71712021-05-24 06:16:07Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-269 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5155http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-269, nsarbsy-4-269Arbetsterapiprogram Psoriasisartrit.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
ARBETSTERAPIPROGRAM 71722021-05-24 06:21:03Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (7) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Arbetsterapiverksamheten Sunderby sjukhus nsarbsy-4-268 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5154http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-268, nsarbsy-4-268Arbetsterapiprogram Reumatoid artrit.pdf2021-05-23T22:00:00Z2021-05-23T22:00:00Z
Ansvarsfördelning mellan primärvården och Reumatologkliniken i Norrbotten83712022-05-20 10:00:47Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Reumatoid artrit Reumatologi Susanne Sundvall 1 av 2 Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version Endast en liten andel av dessa https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1151http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-499, CAREINVSOM-3-499Ansvarsfördelning mellan primärvården och Reumatologkliniken i Norrbotten.pdf2013-09-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Behandling på Reumatologen SY när diagnosen RA är fastställd 85052022-05-20 10:00:39Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Reumatoid artrit Reumatologi Susanne Sundvall 1 av 3 Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version b) Om Methotrexate ej tolereras i https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf1101http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-502, CAREINVSOM-3-502Behandling på Reumatologen SY när diagnosen RA är fastställd.pdf2013-09-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
HÖK om gikt86382022-02-16 06:35:57Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Division Nära VARD-5-10062, 1.0 Inflammatoriska ledsjukdomar GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5707http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10062, VARD-5-10062HÖK om gikt.pdf2022-02-15T23:00:00Z2022-02-15T23:00:00Z
HÖK för Sjögrens syndrom86982022-02-16 06:35:53Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Division Nära; Reumatologisk vård Sunderbyn sjukhus VARD-5-10745, 1.0 [Process] GODKÄNT https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5708http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10745, VARD-5-10745HÖK för Sjögrens syndrom.pdf2022-02-15T23:00:00Z2022-02-15T23:00:00Z
Reumatoid artrit, bakgrund88992022-05-20 09:40:34Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Reumatoid artrit Reumatologi Susanne Sundvall 1 av 1 Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version Lednära ben och brosk destrueras i https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf777http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-494, CAREINVSOM-3-494Reumatoid artrit, bakgrund.pdf2013-09-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Reumatoid artrit, behandling89002022-05-20 09:40:33Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Reumatoid artrit Reumatologi Susanne sundvall 1 av 2 Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf776http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-497, CAREINVSOM-3-497Reumatoid artrit, behandling.pdf2013-09-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Reumatoid artrit, handläggning inom Primärvård89012022-05-20 09:40:32Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Reumatoid artrit Reumatologi Susanne Sundvall 1 av 1 Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version a) Var uppmärksam att en del av RA https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf775http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-500, CAREINVSOM-3-500Reumatoid artrit, handläggning inom Primärvård.pdf2013-09-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Reumatoid artrit, Ledpunktion89022022-05-20 09:40:31Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Reumatoid artrit Reumatologi Susanne Sundvall 1 av 2 Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version Finger/tåled: ljusgrå 0,4 x 20 mm https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf774http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-503, CAREINVSOM-3-503Reumatoid artrit, Ledpunktion.pdf2013-09-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Reumatoid artrit, Symtom89032022-05-20 09:40:30Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Reumatoid artrit Reumatologi Susanne Sundvall 1 av 1 Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version - Hos äldre debuterar ofta RA med https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf773http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-495, CAREINVSOM-3-495Reumatoid artrit, Symtom.pdf2013-09-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Reumatoid artrit, utredning89042022-05-20 09:40:28Huvudprocess Specialitet Processledare Sida Reumatoid artrit Reumatologi Susanne Sundvall 1 av 4 Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version För RA diagnoskrävs minst 4 av de https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf772http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CAREINVSOM-3-496, CAREINVSOM-3-496Reumatoid artrit, utredning.pdf2013-09-26T22:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Patientinformation Sendoxan/ Cyklofosfamid infusion98152021-10-14 09:50:06Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Det är ett cellhämmande läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar Den används vid olika sjukdomar som engagerar kroppens inre organ https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4539http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8237, VARD-5-8237Patientinformation Cyklofosfamid infusion.pdf2021-10-13T22:00:00Z2021-10-13T22:00:00Z
Provtagningsföreskrift avföringsprov, F-Hemoglobin 98432021-08-24 07:20:28Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Vanligtvis är det tre rör som ska undersökas (Provtagningen utförs vid tre skilda tillfällen helst inom en vecka https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3177http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5727, VARD-5-5727Provtagningsföreskrift avföringsprov, F-Hemoglobin Reumatolgmottagningen.pdf2021-08-23T22:00:00Z2021-08-23T22:00:00Z
Provtagningsföreskrift för urinsamling98442021-08-24 07:20:28Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Hämta provtagningskärl/hink på din Hälsocentral I detta kärl ska du spara all urin under ett dygn Det är viktigt att kärlet märks med https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3100http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5643, VARD-5-5643Provtagningsföreskrift för urinsamling Reumatologmottagningen.pdf2021-08-23T22:00:00Z2021-08-23T22:00:00Z
ARAVA/LEFLUNOMID98802023-01-24 08:10:01 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Reumatologiska och immunologiska sjukdomar Karin Lindmark Susanne Sundvall 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1380http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2224, VARD-5-2224Patientinformation Arava.pdf2023-01-23T23:00:00Z2023-01-23T23:00:00Z
AZATIOPRIN/IMUREL98822020-10-12 10:35:38 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Reumatologiska och immunologiska sjukdomar Karin Lindmark Susanne Sundvall 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1376http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2227, VARD-5-2227Patientinformation AZATIOPRIN.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
CELLCEPT / MYKOFENOLSYRA98852023-01-24 08:10:01 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Reumatologiska och immunologiska sjukdomar Karin Lindmark Susanne Sundvall 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1379http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2225, VARD-5-2225Patientinformation Cellcept.pdf2023-01-23T23:00:00Z2023-01-23T23:00:00Z
Salazopyrin EN / SULFASALAZIN98892022-08-25 07:40:21 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Reumatologiska och immunologiska sjukdomar Karin Lindmark Susanne Sundvall 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1377http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2236, VARD-5-2236Patientinformation Salazopyrin EN.pdf2022-08-24T22:00:00Z2022-08-24T22:00:00Z
SANDIMMUN/CIKLOSPORIN98902023-01-24 08:15:02 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Reumatologiska och immunologiska sjukdomar Karin Lindmark Susanne Sundvall 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1375http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2233, VARD-5-2233Patientinformation Sandimmun.pdf2023-01-23T23:00:00Z2023-01-23T23:00:00Z
Rutin för muntlig information vid subkutan Anakinrabehandling (t.ex. Kineret®) 99242021-10-08 18:45:21 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Reumatologiska och immunologiska sjukdomar Karin Lindmark Susanne Sundvall 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4418http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2823, VARD-5-2823Rutin för muntlig information vid subkutan Anakinrabehandling (t.ex. Kineret).pdf2021-10-07T22:00:00Z2021-10-07T22:00:00Z
Rutin för muntlig information vid subkutan Certolizumabpegol-behandling (t.ex.Cimzia) 99252021-10-08 18:50:20 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Reumatologiska och immunologiska sjukdomar Karin Lindmark Susanne Sundvall 1 av 3 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4421http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2822, VARD-5-2822Rutin för muntlig information vid subkutan Certolizumabpegol (t.ex. Cimzia) behandling.pdf2021-10-07T22:00:00Z2021-10-07T22:00:00Z
METHOTREXATE (MTX) 99412022-08-25 12:20:18 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Reumatologiska och immunologiska sjukdomar Karin Lindmark Susanne Sundvall 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1378http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2229, VARD-5-2229Patientinformation Methotrexate.pdf2022-08-24T22:00:00Z2022-08-24T22:00:00Z
OTEZLA (Apremilast)99452020-10-12 10:30:44Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Otezla är en ”bromsmedicin” som bromsar upp inflammationens skadeverkningar i leder och andra organ Hur lång tid tar det innan Otezla https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5232http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7334, VARD-5-7334Patientinformation Otezla.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
PLAQUENIL(Hydroxiklorin)99462020-10-12 10:35:31 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Reumatologiska och immunologiska sjukdomar Karin Lindmark Susanne Sundvall 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1706http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2819, VARD-5-2819Patientinformation Plaquenil.pdf2020-10-11T22:00:00Z2020-10-11T22:00:00Z
Synacthentest - Patientinformation Reumatologmottagningen99882021-05-03 07:55:06Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Du har blivit ordinerad ett s.k. Synacthentest för att avgöra om Om du använder något slags kortisonmedicin så måste det ha gått minst https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4211http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8232, VARD-5-8232Synacthentest - Patientinformation Reumatologmottagningen.pdf2021-05-02T22:00:00Z2021-05-02T22:00:00Z

Söker efter resultat...