Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
VIS

Röntgenhandboken
Röntgenanvisningar för hela region Norrbotten.

 Information till remittent

 

 

Ny test SP2016 rutin Vård info remittent82542022-12-01 15:00:01Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS [Gäller för verksamhet] VARD-5-11206, 1.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 22https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf6041http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11206, VARD-5-11206Ny test SP2016 rutin Vård info remittent.pdf2022-11-30T23:00:00Z2022-11-30T23:00:00Z
Akut MR-undersökning Rutin för remittenter102652023-02-10 14:15:01Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1957 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf12211http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1957, lsradlan-4-1957Akut MR-undersökning rutin för remittenter.pdf2023-02-09T23:00:00Z2023-02-09T23:00:00Z
Beställning av undersökning på Röntgenavdelningen i narkos18102023-03-02 06:45:01Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1341 5.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 97https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6888http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1341, lsradlan-4-1341Beställning av undersökning på Röntgenavdelningen i narkos.pdf2023-03-01T23:00:00Z
Knöl på halsen?17622022-05-16 06:05:04Informerande dokument | Information Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1308 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 57https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6610http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1308, lsradlan-4-1308Knöl på halsen.pdf2022-05-15T22:00:00Z
Användarstöd för Sectra Order Management18072022-11-28 15:00:07Informerande dokument | Bruksanvisning Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1287 11.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 27https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6436http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1287, lsradlan-4-1287Användarstöd för Sectra Order Management.pdf2022-11-27T23:00:00Z
Förebyggande, beredskap för och behandling av överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel81542022-04-25 06:36:00Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Bild- och funktionsmed Länsklinik VARD-5-7065, 7.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG 74https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf3673http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7065, VARD-5-7065Förebyggande, beredskap för och behandling av överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel.pdf2021-01-20T23:00:00Z2022-04-24T22:00:00Z

 Information för Bild- och funktionsmedicin

 

 

SVF rutiner hos Bild- och Funktionsmedicin46502023-03-15 07:40:16Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1210 7.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 204https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5379http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1210, lsradlan-4-1210SVF rutiner hos Bild- och Funktionsmedicin.pdf2019-03-26T23:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Checklista inför intervention80852023-12-05 10:30:02Vårddokument | Checklista Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Bild- och funktionsmed Länsklinik VARD-5-10351, 3.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG 40https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5647http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10351, VARD-5-10351Checklista inför intervention.pdf2023-12-04T23:00:00Z2023-12-04T23:00:00Z
Rädda Hjärnan hos BFM41352023-04-06 13:30:02Vårddokument | Kunskapsunderlag Sida 1 (3 DOKUMENT-ID VERSION PROCESS VARD-5-11408 2.0 Datortomografi GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE Dokumentet beskriver flödet hos BFM vid 234https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf6176http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11408, VARD-5-11408Rädda Hjärnan hos BFM.pdf2023-04-05T22:00:00Z2023-04-05T22:00:00Z
Njurfunktion inför DT-undersökning med jodkontrastmedel41172024-02-21 12:45:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Bild- och funktionsmed Länsklinik VARD-5-11398, 3.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG 136https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf6172http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11398, VARD-5-11398Njurfunktion inför DT-undersökning med jodkontrastmedel.pdf2024-02-20T23:00:00Z2024-02-20T23:00:00Z
Lathund flödesschema kontrast DT17642022-02-16 18:04:19Kreatinin <3 mån * Icke-renala riskfaktorer: 1. Diabetes mellitus 2. Kronisk hjärtsvikt enligt NYHA III/IV 3. Dehydrering (kräkning, diarré, ileus?) 4. NSAID, nefrotoxiska 90https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf6493http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9018, VARD-5-9018Lathund flödesschema kontrast DT.pdf2024-02-21T00:00:00Z2024-02-21T00:00:00Z
Ny test SP201618182022-12-01 15:00:01Informerande dokument | Information; Utbildning; Bruksanvisning; Beskrivning; Teknisk dokumentation Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf11722http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1934, lsradlan-4-1934Ny test SP2016.pdf2022-11-30T23:00:00Z
Njurfunktion inför MR-undersökning med Gd-kontrastmedel51482023-10-27 08:45:01Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Bild- och funktionsmed Länsklinik VARD-5-11897, 2.0 Magnetkamera GODKÄNT DATUM ANSVARIG 65https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf6384http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11897, VARD-5-11897Njurfunktion inför MR-undersökning med Gd-kontrastmedel.pdf2023-10-26T22:00:00Z2023-10-26T22:00:00Z

 Patientinformation

 

 

Bröstböld80142024-03-06 06:20:02Sida 1 (3) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Ibland kan en bröstinfektion utvecklas till en bröstböld som innehåller var. Bölden är ofta hård och gör mycket ont. Besvären kommer 1425https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4924http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9236, VARD-5-9236Bröstböld.pdf2024-03-05T23:00:00Z2024-03-05T23:00:00Z
Buscopan patientinformation81512023-12-20 05:40:01 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Magnetkamera; Datortomografi Lydia Priskin, Johannes Arnesen Annika Larsson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 172https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf3471http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-202, VARD-5-202Buscopan patientinformation.pdf2023-12-19T23:00:00Z2023-12-19T23:00:00Z
Buscopan och mannitol patientinformation87982023-12-12 14:15:02 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Magnetkamera; Datortomografi Annika Larsson Annika Larsson 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Om man har grön starr utan 77https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf6402http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11954, VARD-5-11954Buscopan och mannitol patientinformation.pdf2023-12-11T23:00:00Z2023-12-11T23:00:00Z
PEJ information om användning och skötsel81292020-06-26 12:05:05Läs alltid bruksanvisningen noga före användning Marknadsförs av Meda AB (A Mylan Company) TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates 73https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5614http://spportal.extvis.local/process/vard-publik/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10637, VARD-5-10637PEJ information om användning och skötsel.pdf2023-11-14T00:00:00Z2023-11-14T00:00:00Z
Patientinformation Transit Pellets metoden vuxna46442020-04-05 08:22:04Den innehåller information som är viktig för dig Använd Transit-Pellets™ enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare Din läkare kan då ge dig 61https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf6388http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10479, VARD-5-10479Patientinformation Transit Pellets metoden vuxna.pdf2023-11-06T00:00:00Z2023-11-06T00:00:00Z
Myelografi med datortomografi (DT)81202023-10-27 08:45:02Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Patientinformation till dig som ska eller har genomgått DT myelografi DT myelografi innebär att man får kontrastvätska injicerad i 247https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5627http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10653, VARD-5-10653Myelografi.pdf2021-11-16T23:00:00Z2023-10-26T22:00:00Z

 Länkar