Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
VIS

Röntgenhandboken
Röntgenanvisningar för hela region Norrbotten.

 Information till remittent

 

 

Rutiner för nattjour på distans TMC2092002020-08-26 15:55:42https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6604http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1306, lsradlan-4-1306Rutiner för nattjour på distans TMC.pdf2020-08-25T22:00:00Z
Förebyggande, beredskap för och behandling av överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel1973242022-04-25 08:36:007https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf3673http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7065, VARD-5-7065Förebyggande, beredskap för och behandling av överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel.pdf2021-01-20T23:00:00Z2022-04-24T22:00:00Z
Användarstöd för Sectra Order Management1200792022-04-25 08:35:5511https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6436http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1287, lsradlan-4-1287Användarstöd för Sectra Order Management.pdf2022-04-24T22:00:00Z
Knöl på halsen?2091992022-05-16 08:05:04https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6610http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1308, lsradlan-4-1308Knöl på halsen.pdf2022-05-15T22:00:00Z
Frågeformulär MR660282020-08-24 15:50:1312https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf8226http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1510, lsradlan-4-1510Frågeformulär MR.pdf2020-08-23T22:00:00Z
Användarstöd Sectra IDS7 för kliniker1711732020-06-23 11:45:32115https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6623http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1314, lsradlan-4-1314Användarstöd Sectra IDS7 för kliniker.pdf2020-06-22T22:00:00Z

 Information för Bild- och funktionsmedicin

 

 

SVF rutiner hos Bild- och Funktionsmedicin503872021-03-02 09:45:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5379http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1210, lsradlan-4-1210SVF rutiner hos Bild- och Funktionsmedicin.pdf2019-03-26T23:00:00Z2021-03-01T23:00:00Z
Akuta MR under jourtid709562021-04-16 10:45:056https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf6116http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1214, lsradlan-4-1214Akuta MR under jourtid.pdf2021-04-15T22:00:00Z2021-04-15T22:00:00Z
Checklista inför intervention872742021-12-08 12:20:43https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5647http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10351, VARD-5-10351Checklista inför intervention.pdf2021-12-07T23:00:00Z2021-12-07T23:00:00Z
DT Multitrauma - akutsvar932882022-04-15 18:15:41https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5768http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10860, VARD-5-10860Preliminärsvar DT Multitrauma.pdf2022-04-14T22:00:00Z2022-04-14T22:00:00Z
Ledare och dess egenskaper1474252021-04-29 12:37:206https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5469http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10331, VARD-5-10331Ledare och dess egenskaper.pdf2021-04-29T00:00:00Z2021-04-29T00:00:00Z
Lathund flödesschema kontrast DT1975392019-11-06 14:06:5113https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4664http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9018, VARD-5-9018Lathund flödesschema kontrast DT.pdf2021-01-27T00:00:00Z2021-01-27T00:00:00Z
TNM-Classification-of-Malignant-Tumours-8th-edition1976772018-03-08 13:27:02145https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4601http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8858, VARD-5-8858TNM-Classification-of-Malignant-Tumours-8th-edition.pdf2019-09-26T00:00:00Z2021-09-09T00:00:00Z

 Patientinformation

 

 

Förberedelse inför datortomografi av tjocktarmen1973232022-05-30 10:45:253097https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4632http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8951, VARD-5-8951Förberedelse inför datortomografi av tjocktarmen.pdf2020-06-15T22:00:00Z2022-05-29T22:00:00Z
Tunntarmspassage på röntgenavdelningen Sunderbyn1976852022-04-11 08:50:1517https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4185http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8208, VARD-5-8208Tunntarmspassage på röntgenavdelningen Sunderbyn.pdf2020-05-03T22:00:00Z2022-04-10T22:00:00Z
Frågor att besvara inför röntgenundersökning med kontrastmedel1973302022-03-07 08:45:483https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf3988http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7900, VARD-5-7900Frågor att besvara inför röntgenundersökning med kontrastmedel.pdf2022-03-06T23:00:00Z2022-03-06T23:00:00Z
Bröstböld1972802022-03-02 13:20:072178https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4924http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9236, VARD-5-9236Bröstböld.pdf2022-03-01T23:00:00Z2022-03-01T23:00:00Z
Information till patienter som ska genomgå en cervixundersökning i MR-kameran1973032022-02-03 14:40:143https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf3530http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6974, VARD-5-6974Cervixundersökningar patientinformation.pdf2022-02-02T23:00:00Z2022-02-02T23:00:00Z
Myelografi med datortomografi (DT)1340152021-11-17 07:30:16https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5627http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10653, VARD-5-10653Myelografi.pdf2021-11-16T23:00:00Z2021-11-16T23:00:00Z

 Länkar